ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Евалд Франк на живо

Видеообръщение на евангелист Евалд Франк от 7 април 2024

Кратко съдържание:

• Сега имаме юбилей – 50 години от посвещението на молитвения дом. Това беше в началото на април 1974 г.

• чете се Откр. 1:

1 Откровението на Исус Христос, което Бог му даде, за да покаже на слугите Си онова, което трябва да стане скоро, и изпрати и го извести чрез Ангела Си на Своя слуга Йоан.

• чете се от Деян. 20:

27 Защото не пропуснах да ви изявя цялата Божия воля.

• Всички, които от Бога слушат разкритото Божие Слово във всички народи.

• чете се от 2 Кор. 6:

17 Затова, «излезте изсред тях и се отделете», казва Господ, и «не се допирайте до нечистото» и «Аз ще ви приема“

18 И ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери, казва всемогъщият Господ.

• Трябва да излезем от всички фалшиви учения, всички деноминации…

• Невястата трябва да бъде намерена в Божието Слово. В нея не трябва да има тълкуване.

• Първо е излизането, отделенето, и след това обещанието: „Аз ще ви бъда Отец, а и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“

• чете се Мат. 17:11:

«А Той в отговор каза: Наистина Илия идва и ще възстанови всичко»

• чете се от Деян. 3:

21 Когото небето трябва да приеме до времето, когато ще се възстанови всичко, за което Бог от древността е говорил чрез устата на Своите свети пророци.

• чете се от Йоан. 14:

2 В дома на Отца Ми има много жилища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.

3 И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.

• Първо Той дойде там, където бяхме ние. И след това Той ще ни вземе там, където е Той.

• Бог употреби брат Бранхам, за да ни възвърни към оригиналното Слово на Бога.

• Откр. 14:6

• чете се от Марк 7:

7 Но напразно Ме почитат, като учат за поучение човешки заповеди.

• Чете се от Йоан. 4:

23 Но идва часът, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.

• чете се Мат. 4:

4 А Той в отговор каза: Писано е: «Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста».

• Чете се Откр. 2:

7 Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай.

• Чете се Откр. 3:

20 На този, който победи, ще дам да седне с Мен на Моя престол, както и Аз победих и седнах със Своя Отец на Неговия престол.

• Всички тези стихове трябва да ни помогнат да се подготвим. Готовите ще влязат на сватбения пир.

\Хорът пее: „Славното послание на любовта“\