ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
проповед в Крефелд от 20 март 1983

Тема: „ТОЙ ще се прослави в Своите, когато отново ще дойде!“

https://on.soundcloud.com/HuAFufgvGARnfGid6  слушайте

Проповед на Евалд Франк от 20 март 1983 г.,  Крефелд, Германия.

Кратко съдържание:

• нека всеки да тръгва от богослужението с увереност, че е получил нещо от Бога.

• идването на Господ е било най-важното за вярващите през всички времена.

• Мартин Лутер често идвал сутринта пред градските порти, очаквайки идването на Господ.

• Там, където в духовното внасяме своето, възникват проблеми. Трябва да се съгласим с Бога.

• чете се от 1 Сол. 3:

9 Защото как можем достатъчно да благодарим на Бога за вас, за цялата тази радост, с която се радваме за вас пред нашия Бог?

10 Нощем и денем се молим най-усърдно да видим лицето ви и да допълним това, което не достига на вярата ви.

11 А сам нашият Бог и Отец и нашият Господ Исус дано насочи пътя ни към вас.

12 И Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг и към всички, както и ние преизобилваме към вас,

13 за да утвърди сърцата ви непорочни в святост пред нашия Бог и Отец при пришествието на нашия Господ Исус с всички Негови светии.

• Божията вяра е безупречна. Тя няма недостатъци.

• Богослуженията имат за цел да помогнат с това, което не достига на вярата ни…

• Необходимо е вярващите да растат. Всички живи същества, в които има живот, подлежат на растеж.

• Тези, които желаят да дойдат в присъствието на Бог, трябва да идват с преклонено сърце и смирен дух, със страх и благоговение.

• чете се от 2 Сол. 1:

11 Затова и винаги се молим за вас, дано нашият Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенства мощно във вас всяко добро желание и всяко дело на вярата;

12 за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус и вие в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос.

• В Исая 53 гл. се казва, че Исус не е имал нито вид, нито величие.

• Христос ще позволи да бъде намерен от всеки, който Го търси с цялото си сърце.