ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Цитира се от проповедта на брат Бранхам «Викът на скръбта»

https://on.soundcloud.com/cEJSR слушайте

Проповед на Евалд Франк от 11 април 1982 г.

Цитира се от проповедта на брат Бранхам «Викът на скръбта»

Кратко съдържание:

  • Чете се от Исая 55 гл.:

1 О, вие, всички жадни, елате при водите; и които нямате пари, елате, купете и яжте! Да, елате и купете вино и мляко без пари и без цена.

2 Защо харчите пари за това, което не е хляб, и труда си – за това, което не насища? Послушайте Ме внимателно и ще ядете доброто и душата ви ще се наслаждава на тлъстината.

3 Приклонете ухото си и елате при Мен, послушайте и душата ви ще живее. И Аз ще направя с вас вечен завет според верните милости, обещани на Давид.

4 Ето, дадох го за свидетел на племената, за княз и заповедник на племената.

5 Ето, ще призовеш народ, когото не познаваш; и народ, който не те е познавал, ще тича при теб заради ГОСПОДА, твоя Бог, и заради Светия Израилев, защото те е прославил.

• Чете се от проповедта на брат Бранхам, „Викът на скръбта“, стр. 17:

„Трябва да имаш любов, преди да имаш вяра…“

• за Давид и как той излезе срещу необрязания филистимец. Той имаше любов в сърцето си, която задвижи вярята

• Вярата действа чрез любов.

• Исус: „Който Ме обича, ще спази словото Ми.”

• „Изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете: горещата молитва на праведния много може” Яков 5:16

• Чете се още от проповедта на брат Бранхам: «Петдесятните започнаха да създават организации. Групата унитарианци и групата тринитаристи започнаха да спорят, имаше раздор, ревност, омраза, отчуждение…”

• Трябва да дойдем с вик на скръб пред лицето на Бог.

• [Накрая силна молитва]