ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: «Невястата ще излезе от църквата като победител»

https://on.soundcloud.com/DeEUH

Проповед на Евалд Франк от 12 юни 1982 г.

Тема: «Невястата ще излезе от църквата като победител»

Кратко съдържание:

Господ прощава греховете и ги забравя ,но хората не искат да забравят греховете на другите.

 • Пс. 130:

1 Песен на изкачванията. От дълбините виках към Теб, ГОСПОДИ.

2 Господи, чуй гласа ми! Нека ушите Ти бъдат внимателни към гласа на молбите ми!

3 Ако Ти, ГОСПОДИ, помниш греховете, то кой, Господи, ще устои?

4 Но при Теб има прошка, за да Ти се боят.

5 Чакам ГОСПОДА; душата ми чака и на словото Му се уповавам.

6 Душата ми чака Господа повече от стражите – зората, повече от стражите – зората.

 • Господ не е веднага отговаря бързо. Той иска да види вярата ни когато Той мълчи.
 • Овцата така е сътворена, че тя не трябва да полага усилие за да й расте вълна.
 • Ние трябва да имаме естеството на Исус Христос.
 • брат Бранхам: «Една вечер бях пред Господа в молитва. Святия Дух каза ми да взема химикалка и да пиша…»
 • Всички, които са в Църквата невяста, ще получат Послание.
 • «Който има ухо нека слуша какво Духът говори на църквите» (Откр. 2 гл.)
 • първо пише «църква», след това «невяста»
 • Невястата е вътре в църквата, това са победителите.
 • «те го победиха заради кръвта на Агнето и заради словото на тяхното свидетелство и не възлюбиха живота си дори до смърт» Откр 12 гл.
 • брат Бранхам: «в тези последни дни ще се яви истинска Църква Невяста…»
 • в началото Църквата беше място, където живееше Бог, място на откровение, където действаше Бог.
 • брат Бранхам: «тези, които са в Невястата, ще приличат на Него, те ще бъдат изцяло преобразени в Негов образ…»
 • Божието семе на Словото ще изяви Невястата.
 • брат Бранхам: «чрез членовете на тази Невяста ще се изпълни всичко, което Бог е обещал»
 • Словото на обещание идва при Невястата. Божият Дух го животвори и се ражда нещо божественно.
 • Всички, които искат да помогнат на Бога, всъщност само Му пречат.
 • Нека да може да кажат за нас: «О, вие сте блаженни че повярвахте»