ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Цитира се от проповедта на У. Бранхам «Какво да правя с Исус, наричан Христос?»

https://on.soundcloud.com/hxRsR слушайте

Проповед на евангелист Евалд Франк от 16 май 1982 г., в която се цитира от проповедта «Какво да правя с Исус, наричан Христос?»

Кратко съдържание:

 • чете се от Марк 3 гл.:

И Той влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка.

2 И Го наблюдаваха дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят.

3 Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се в средата.

4 А на тях каза: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден или да се прави зло? Да се спаси ли живот или да се погуби? А те мълчаха.

5 А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Протегни си ръката. Той я протегна и ръката му оздравя.

6 И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродианите против Него, как да Го погубят.

7 Тогава Исус се оттегли с учениците Си към езерото и голямо множество от Галилея ги последва.

8 И от Юдея, от Йерусалим, от Идумея, от другата страна на Йордан, както и от околностите на Тир и Сидон – едно голямо множество дойде при Него, като чуха колко много чудеса правел.

9 И поръча на учениците Си да Му услужат с една ладия поради народа, за да не Го притискат.

10 Защото беше изцелил мнозина, така че онези, които страдаха от язви, Го притискаха, за да се допрат до Него.

11 И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, като казваха: Ти си Божий Син.

12 Но той строго им заръчваше да не Го изявяват.

 • Днес ние трябва да се питаме: имаме ли съответствие на Божието Слово? Или само на онези стихове, които си избираме.
 • чете се от проповедта на Уилям Бранхам «Какво да направя с Исус, който се нарича Христос?»
 • Тогава книжниците и фарисеите не познаха кой е Исус и казваха че е бил от дявола, а демоните казваха че Той е Божи Син.
 • Човекът умира, но Духът, който е обитавал в него, обитава вече в други хора. Така е с вярващите. Същото е с невярващите, в тях обитават зли духове. Хората умират, но духовете не умират.
 • Исус каза, че се е родил и дошъл за да свидетелства за истината.
 • «Защото Божият гняв се открива от небето срещу всяко безбожие и неправда на хората, които потискат истината чрез неправда» Римл.1:18
 • чете се от проповедта на Уилям Бранхам «Какво да направя с Исус, който се нарича Христос?» стр. 27:
 • Днес Исус Христос, Словто, То е отново в залата на съда. То е отдадено в нашите ръце. Словото стои пред съда. Всичките деноминации Го отхвърлят…»
 • Ние не виждаме Самият Исус, но Той е Словото.
 • Цитат: «Който не приема раскритото Слово, той Го дава да бъде разпънато…»
 • Цитат: «Словото за това време е било потвърдено че е истина»
 • Цитат: «дори Словото да излиза от човешки уста, то си остава Божие слово и извършва онова, за което е било пратено»
 • цитати за динамиката
 • за мъдрите и разумните в този свят…
 • по онова време мъдрите казаха за Исус, че Го следва само народа, а от началниците дали някой е повярвал?
 • Цитат: «Динамиката за Църквата ще бъде ново изпълване със Святия Дух, Който ДЕЙСТВАШЕ С МАЛКА СТЕПЕН В СРЕДАТА НИ»
 • Брат Бранхам е бил скромен и казал «в малка степен»
 • «Последното изпълване с Духа няма да приключи, а ще премине към възкресяване на мъртвите и към Грабването».
 • Цитат: «Майката Ева хвърлила човечеството във физическа смърт, когато отхвърлила Словото…»
 • Врагът не е отхвърлил Словото на Бога, а само малко го интерпретирал. Винаги тълкуванията са по-дълги, по-обяснителни, по-подробни.
 • Цитат: «само една малка част, само 1 процент на неверие»
 • трябва ние да вземем огледалото на Словото пред себе си
 • У. Бранхам: «най-болното тяло, което познавам на тази земя — това е Тялото на Господа»
 • пеят всички «Тъкмо какъвто съм»