ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Бог е изпълнил всичките Си обещания за благословение!“ (И.Нав. 23:14)

Проповед на Евалд Франк от 17 февруари 1973 г.

https://on.soundcloud.com/Nt6os   слушайте

Кратко съдържание:

 • 8 мин.: Чрез какво води пътя на небето? Чрез Рим ли ? НЕ! Само чрез Голготата. Заслепени от блясъка те всички вървят в посока Рим.

 • 9 мин.: щяхме да вървим като овце без пастир, попадайки в този капан, и щеше да си мислим: «ето този, който е с жезъла, нали има ключове, той ще ни пасе».

 • Едно знаем със сигурност, че Бог има хора, които са Негови, и Той ги познава.

 • Никакъв човек нищо не е достигнал! Ако нещо е станало, това Бог го е направил по милост.

 • Брат Бранхам е казал в проповедта си за белега на звяра, че тези, които не са получили Божият печат, те ще получат белега на звяра.

 • Винаги ли сме разбирали нашите пътища? Не можем това да правим, не можем да отидем натам. Просто ние сме имали усещане, че нещо тук не съответства

 • По времето на Моисей Бог говори и даде обещание и указание на Исус Навиев да заведе народа в обещаната земя и как трябва да се стане.

 • 33 мин.: Вярата в Бога не е мъгливо понятие. Да вярваш не означава …

 • Не според онази формула, че всеки ще бъде блажен по собствен модел и стил Но все още никой, нито един човек не е станал блажен по собствен модел. Всеки блажен човек е станал такъв заради вярата в това, което казва Писанието. И не е по друг начин!

 • Небесата не са определено място за всички хора от народите, но това е място за всички, които са повярвали на Бога, за хора, които са почитали Бога, които са приели Божиите обещания. Това не е място, където ще донасят разногласия, това не е място където всеки ще си има собственно мнение. Това е място на пълнотата на блаженство за онези хора, които са повярвали на Господа. Знаете, че Небесата са реалност.

 • 44 мин.: Бог е говорил към нас по нашето време. Неговата реч е разбираема и няма нужда от тълкувания. Тя е ясна за всеки, който разбира Божият език.

 • 46 мин.: ученикът е този, който лично е призован от Господа. Всички ученици са лично призовани от Господа, където и да се намират. Те са положили всяко усилие за да Го следват денем и нощем. Истинските ученици са свързани с Исус, те приемат думите Му, вярват на Него и вървят с Него.

 • 52 мин.: Ние може с благодарни сърца да дойдем пред лицето на Бога. Кажете има ли нещо по-добро за Божието дете, когато идва с благодарност пред лицето на Бога?