ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Евалд Франк на живо

Видеообръщение на Евалд Франк от 7 януари 2024

Евалд Франк на живо

 Това е първата му проповед в новата година. Брата започва след песните на 6:37 мин.

Кратко съдържание:

 • Трябва да разпознаем Господния път с Църквата.

 • Който потвърждава словото на слугата Си и изпълнява думите на пратениците Си… (Исая 44:26)

 • „Защото не пропуснах да ви изявя цялата Божия воля” Деян. 20:27

 • …като ни е открил тайната на волята Си според благоволението, което е положил в Себе Си…“ Ефес. 1:9

 • Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата Си милост ни новороди чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите за жива надежда, за наследство нетленно, неосквернено и неувяхващо, запазено на небесата за вас (1 Петр. 1 гл.)

 • И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение“ Римл. 12:1

 • Ефесяни 4:22-24

 • Младежите не трябва да ходят в светски кръгове или общества…

 • Чете се от Галатяни 5 гл. за делата на плътта и плодовете на духа.

 • В петдесятните събрания мнозина имат Духа, но нямат плод.

 • Ако Духът на Този, Който възкреси Исус от мъртвите, живее във вас, Този, Който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който живее във вас“ Римл. 8:11

 • ще се появи разликата между онези, които вярват в Бог и Му служат, и онези, които само казват, че вярват и Му служат.