ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Наградата идва от вяра в Божиите обещания и послушание във вярата!“

Наградата идва от вяра в Божиите обещания
Наградата идва от вяра в Божиите обещания

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/ewxhF слушайте

Проповед на ангелист Евалд Франк от 6 януари 1982 г.

Кратко съдържание:

Чете се 2 Корин. 4:

1 Затова, като имаме това служение, както придобихме милост, не се обезсърчаваме;

2 но се отрекохме от тайните дела на срама, като не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово, а като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога.

3 Но ако нашето благовестие е покрито, то е покрито за тези, които погиват,

4 за невярващите, чиито умове е заслепил богът на този свят, за да не би да ги озари светлината на благовестието на славата на Христос, който е образ на Бога.

5 Защото ние не проповядваме себе си – а Христос Иисус като Господ, а себе си като ваши слуги заради Иисус.

6 Защото Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, е Този, който е огрял в сърцата ни, за да даде светлината на познанието на Божията слава в лицето на Иисус Христос.

7 Но ние имаме това съкровище в съдове от пръст, за да бъде превъзходството на силата от Бога, а не от нас.

8 Угнетявани сме отвсякъде, но не сме съкрушени; в недоумение сме, но не до отчаяние;

9 гонени сме, но не сме изоставени; поваляни сме, но не сме унищожени;

10 винаги носещи в тялото си умирането на (Господ) Иисус, за да се яви в тялото ни и животът на Иисус.

11 Защото ние, живите, винаги сме предавани на смърт заради Иисус, за да се яви и животът на Иисус в нашата смъртна плът;

12 така че смъртта наистина действа в нас, а животът – във вас.

13 А като имаме един и същ дух на вяра, както е писано: „Повярвах, затова и говорих“, то и ние, понеже вярваме, затова и говорим,

14 като знаем, че Този, който е възкресил Господ Иисус, ще възкреси и нас заедно с Иисус и ще ни представи заедно с вас.

15 Защото всичко това е заради вас, така че благодатта, като се умножи чрез мнозината, да преумножи благодарението за Божията слава.

16 Затова ние не се обезсърчаваме; но дори и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.

17 Защото нашата временна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна пълна слава за нас,

18 които не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.

-свидетелство на брата от Гърция, че имаше изцеление от тумор в главата на едно дете, изцелението стана веднага по време на молитвата на брат Франк.

– 14 мин.: Нека Бог да даде на нас да поставим с вяра кракът си на онова, което Бог ни е дал в началото. И видяхме колко много битки трябва да има за да се завземе едно по едно парче на земята.

– Не е нужно да викаме, нашият Бог не е Ваал, но Той има финен слух, Той много добре чува. Нашият Бог не спи и не дреме, Той пази Израиля.

В книгата Исус Навиев пише за Голан на две места:

1) в 20 гл.:

8 А оттатък Йордан, срещу Ерихон, на изток, определиха Восор в пустинята на равнината, от племето на Рувим, и Рамот в Галаад, от племето на Гад, и Голан във Васан, от племето на Манасия.

2) в 21 гл.:

27 А на синовете на Гирсон, от родовете на левитите, дадоха от другата половина на манасиевото племе: Голан във Васан, града за прибежище на убиец…

– Исус Навиев дошъл за да получи обещаното:

Исус Навиев 14:

6 И синовете на Юда дойдоха при Иисус в Галгал и Халев, синът на кенезеца Ефоний, му каза: Ти знаеш думата, която ГОСПОД говори на Божия човек Мойсей относно мен и теб в Кадис-Варни.

7 Аз бях на четиридесет години, когато ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей ме изпрати от Кадис-Варни, за да огледам земята; и аз му донесох известие, както ми беше на сърцето.

8 А братята ми, които се изкачиха с мен, отслабиха сърцето на народа, но аз напълно последвах ГОСПОДА, своя Бог.

9 И Мойсей се закле в онзи ден и каза: Земята, на която е стъпил кракът ти, непременно ще бъде наследство на теб и на синовете ти до века, защото ти напълно последва ГОСПОДА, моя Бог.

10 И сега, ето, ГОСПОД ме опази жив, както каза, тези четиридесет и пет години, от времето, когато ГОСПОД говори това слово на Мойсей, когато Израил ходеше из пустинята; и сега, ето, днес аз съм на осемдесет и пет години.

11 И днес съм все така силен, както в деня, когато Мойсей ме изпрати; както беше силата ми тогава, така е силата ми и сега – за бой и за излизане, и за влизане.

12 Затова сега, дай ми тази хълмиста земя, за която ГОСПОД говори в онзи ден; защото ти чу в онзи ден, че там са енакимите с големи укрепени градове. Само ГОСПОД да е с мен, и аз ще ги изгоня, както ГОСПОД каза.

13 И Иисус го благослови и даде Хеврон за наследство на Халев, сина на Ефоний.

14 Затова Хеврон стана наследството на Халев, сина на кенезеца Ефоний, както е и до днес, защото той напълно последва ГОСПОДА, Израилевия Бог.

– В сърцето на Исус Навиев е било само обещанието на Бог и мислите му са били свързани само с това. И настъпило време за да получи наградата. си

Наградата ще дойде, ако ние вярваме от сърце на Божиите обещания и на това, което Бог е казал.

– Исус Навиев е бил скромен и казал : „Само ГОСПОД да е с мен, и аз ще ги изгоня…“

– ИсусХристос каза, че му е дадена цялата власт на небето и на земята.

– За Исус Навиев пише няколко пъти: „защото той напълно последва ГОСПОДА“

Нашата битка не е срещу другият човек. Ако някой така мисли, той още не е разбрал че там врагът работи.

Нашата битка е срещу силите на тъмнината.

– Книга Исус Навиев е преобраз за Църквата по това време, тя трябва да завземе всичко, обещано й от Бога.

-Исус Христос е победителят. Него искаме да последваме.