ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Бог има Своя път с нас и Неговите пророци!“

Там където има истински Дух, там има Божият ред.
Там където има истински Дух, там има Божият ред.

https://on.soundcloud.com/6vZHt слушайте

Проповед на Евалд Франк от 3 февруари 1982 г., Крефелд, Германия

Кратко съдържание:

 • Встъпително слово от Исая 51 гл.:

1 Слушайте Ме, вие, които следвате правдата, които търсите ГОСПОДА! Погледнете към канарата, от която сте отсечени, и към дупката на рова, от който сте изкопани!

2 Погледнете към баща си Авраам и към Сара, която ви е родила, защото, когато беше един, го повиках, благослових го и го умножих.

3 Защото ГОСПОД ще утеши Сион, ще утеши всичките му запустели места и ще направи пустинята му като Едем и степта му – като ГОСПОДНАТА градина. Веселие и радост ще се намерят в него, славословие и глас на песен.

4 Послушайте Ме, народе Мой, и приклонете ухо към Мен, Мое племе – защото закон ще излезе от Мен и ще поставя правосъдието Си за светлина на народите.

5 Правдата Ми е близо, спасението Ми излезе и мишците Ми ще съдят народите. Островите ще се надяват на Мен и ще се уповават на мишцата Ми.

6 Повдигнете очите си към небесата и погледнете към земята долу – защото небесата ще изчезнат като дим и земята ще се разпадне като дреха и обитателите й просто така ще измрат. Но Моето спасение ще пребъде вечно и правдата Ми няма да се отмени.

7 Слушайте Ме, вие, които познавате правда, народ, в чието сърце е Моят закон! Не се бойте от злобния присмех на хората, не се плашете от злословието им,

8 защото молецът ще ги прояде като дреха и червеят ще ги прояде

като вълна. Но Моята правда ще пребъде вечно и спасението Ми – във всички поколения.

 • Четох историята на бившият иезуит А. Ривиера

 • Преди 30 години всички петдесятни проповедници добре знаеха кой е антихриста и къде е, как е облечен.

 • Всички трябвало да бъдат хванати с такъв чудесен лозунг: «Евангелието на любовта включва всички». Но това е тяхно Евангелие, но не Божие.

 • Бог си избрал мъж, който беше толкова скромен, като никой друг.

 • Ако ние няма да говорим за тези неща, кой друг ще го направи? Всички те са свързани, и там трябва да бъдат тактични и затова мълчат.

 • Бог словото Си не е разкрил за да избледнее в неизвестност. Но за да се освободят хората от римското проклятие и всички други проклятия.

 • Ние сме тук не е за да крием светилника под масата.

 • В последното време мисля за първите години след като повярвахме. Тогава всичко приемахме строго и прецизно.

 • Преди съвестта веднага изобличаваше след като нещо неправилно си казал.

 • «Кой ще живее на святата Ти планина? Кой може да живее при вечен огън?»

 • Брат Бранхам казваше, че дори една лоша мисъл може да те лиши от благословението, което Бог иска да ти даде.

 • Брат Бранхам в една проповед каза, че тези проповеди на магнитофонни ленти ще бъдат преведени на много езици и диалекти, и ще отидат по цялата земя, дори ще стигнат непроходимите места.

 • всеки дух, който не се покорява на Словото, той не от Бога.

 • за един брат, в Карлсруе, който постоянно се изправял по време на събранието

 • Там където има истински Дух, там има Божият ред.

 • Божият Дух е автор на Словото

 • За Давид, който изчисли народа и Бог се разгневи.

 • но преди това в началото там написано «Сатаната се надигна против Израел». Не е против Давид. Трябва внимателно да четем.

 • Като Църква Христова ние всички имаме отговорност за Божието дело.