ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Слушайте Ме всички и разбирайте“

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/6mS5Y слушайте

 Проповед на евангелист Евалд Франк от 29 юни 1981 г.

Кратко съдържание:

6:30 – в политическата сфера се случват много неща, но ние не ги анализираме, а само ги констатираме.

Малко анализираме само религиозната част.

6 мин.: не можем да подминем пратеника, ако вярваме на Посланието,

…казват, че трябва да си мъдър и да не споменаваш името на пратеника.

7:53 – Има две различни мъдрости… Човешката мъдрост клони повече към религиозна политика.

10:00 – казват, че ако Бранхам беше тук днес, щеше да говори за много неща по различен начин. Казах в себе си: Боже мой, и тези хора толкова години…

10:50 – Моисей щеше да каже същото и днес, което казал тогава. Защото това не беше Моисей, а Бог говореше чрез Мойсей.

11:25 – Брат Бранхам каза в смирение относно отварянето на седемте печата:

Всички мислехме за това напълно различно от това, което Бог разкри.“ Той включи и себе си.

14:25 – Не донасяйте нищо, което хората в миналите векове са писали в книги, въпреки че са имали добри намерения

14:47 – малко стар квас ще закваси цялото ново тесто.

15 мин.: Тогава ще стигнем до единството на вярата…

16:13 – относно сестрите – мислите ли, че брат Бранхам искал да си създаде толкова много врагове?

17:17 – Не е лесно да се предава Посланието в точност, особено след отварянето на печатите.

– Брат Бранхам е предупредил за религиозна опасност.

18:43 – Мнозина говорят за изцеления и чудеса, но кой днес изяви разкритото Слово толкова ясно на Църквата на Живия Бог?

Като намерих Твоите думи, ги изядох…” Еремия 15:16

21:54 – Не стара развалена храна, а прясното Божие слово за това време, в което живеем.

22:12 – „Слушайте Ме всички и разбирайте…” Марк 7:14

23:02 – Господ ходи всред седемте златни светилника.

23:03 – имаше много учители, евангелисти, но в историята на спасението имаше само седем пратеника до седемте периода на Църквата.

25:54 – този намек или упрек не трябва да бъде груб

26:50 – Бог ни даде малко време да се подготвим за онзи ден.

28:10 – Този, който е изпратен от Бога, говори Божието слово. Йоан пише, че който е от Бога…

29:00 – О, Боже, Отче мой, ако удряш толкова силно, това означава че много обичаш.

29:35 – Брат Бранхам каза, че всичко трябва да бъде доведено в правилния ред.

30:05 – чете се от проповедта на брат Бранхам „Стоейки в пролома“:

Ако това е епохата, в която живеем сега, и периодите на оправдание и освещение и кръщението на Светия Дух вече са отминали, имахме знамения, чудеса и всички тези неща и в църквата дарбите се върнаха отново като Божествено изцеление, пророчество, тълкуване на езици – дори и да не е било в много добро проявление, но не изключва истинността им. Има истински дар за говорене на езици, който винаги трябва да присъства в църквата. Но има много имитатори”.

32:45 – инцидент в Хамбург с проповедника с дарби

42:35 – посещение на приятели нвярващи в Бавария

Тук, в Бавария, никоя жена не реже хляб, без да изговори „в името на Отца, Сина и Светия Дух“.

44:20 – Къде вие ​​и аз искаме да отидем, за да чуем думите на Господ, които Той дава днес?

45:53 – Там, където другите се спъват и спират, там започва моят и твоят път следване на Исус, носейки бремето на позор, без изключение. Освен ако не сме християнски дипломати.

– за брата в Румъния, който беше глобен с 20 000 леи за провеждане на събрания.

49:55 – …тогава ще бъдем едно сърце и душа, тогава ще бъдем благословение за онези, при които отиваме.

53 – Светият Дух е представен като гълъб

51:30 – Духът говори чрез пратеника.

-Резултатът ще бъде следния: накрая Невястата и Духът говорят еднаква реч.

54:27 – Бог иска да бъде прославен, но Той няма да смесва човешкото с Божественото.