ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Господи, какво да правя? Какво искаш да направиш чрез мен, Господи?“

https://on.soundcloud.com/FrLJx слушайте

Проповед на евангелист Евалд Франк от 28 февруари 1982 г., гр. Цюрих.

Кратко съдържание:

– за мисионерското пътуване до Азия, където много хора дойдоха към вярата чрез служенето на брат Франк

– Невястата трябва първо да бъде извикана, преди Господ да се разкрие сред нея в последните действия

– Господ даде инструкции да се проповядва Евангелието, но не каза нито на Петър, нито на Павел да изградят Неговата Църква. Той Сам я изгражда.

– свидетелството на апостол Павел от Деяния 22:

6 И когато бях на път и приближих Дамаск, около пладне внезапно блесна от небето голяма светлина около мен.

7 И паднах на земята и чух глас, който ми каза: Савле, Савле, защо Ме гониш?

8 А аз отговорих: Кой си Ти, Господи? И ми каза: Аз съм Исус Назарянинът, Когото ти гониш.

9 А другарите ми видяха светлината, но не чуха гласа на Този, Който ми говореше.

10 И казах: Какво да направя, Господи? И Господ ми каза: Стани, иди в Дамаск и там ще ти се каже за всичко, което ти е определено да направиш.

11 И понеже от блясъка на онази светлина изгубих зрението си, другарите ми ме поведоха за ръка и така влязох в Дамаск.

12 И някой си Анания, човек благочестив по закона, одобрен от всички живеещи там юдеи,

13 дойде при мен и като застана и се наведе над мене, ми каза: Брате Савле, прогледни. И аз в същия миг получих зрението си и погледнах към него.

14 А той каза: Бог на бащите ни те е предназначил да познаеш Неговата воля и да видиш Праведника, и да чуеш глас от Неговата уста;

15 защото ще бъдеш свидетел за Него пред всички човеци за това, което си видял и чул.

– истинският Божи служител не изпълнява собствената програма, а пита: „Какво да правя?“

– за инцидента в методистката църква, как всички заедно казаха изповедта „Вярвам в универсалната апостолска католическа църква“.

В тази връзка проповядвах за Вавилон, че са го лекували, но не е бил изцелен.

– изцелението за Вавилон е невъзможно, но всеки, който излезе от него, ще бъде изцелен с Божията сила.