ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Благоприятна Господна година“

Проповед на Евалд Франк
Проповед на Евалд Франк

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/jhEEF слушайте аудио проповед

Проповед на Евалд Франк на тема: „Благоприятна Господна година“

Кратко съдържание:

3 мин.: чете се от Лука 3:

21 И когато се кръсти целият народ, и когато и Исус се кръсти и се молеше, небето се отвори.

Молитва отвори Небето.

Днес ние трябва да се молим и да се отвори Небето.

4 мин.:

22 и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето благоволение.

6 мин.: Това е кръговрат…

7 мин.: Редът е: молитва, отворено небе, Святия Дух слиза, идва отговор.

8 мин.: като Бог не Му е нужно било да се моли, но като Човешки Син Той се молеше.

8 мин.: „Онзи, над когото видиш да слиза Духът…“

10 мин.: Исус не само се покръсти и тръгна ,но Той се молеше – и Небето се отвори.

11 мин.: Най-добре да не напускаме мястото, където сме се покръстили докато не се отвори Небето и дойде Святия Дух.

12 мин.: Когато Небето се отваря, винаги ще има отговор от Бога.

13 мин.: Трябва да се молим така, че да се отвори Небето, да слезе Святия Дух…

13 мин.: Лука 4:

18 Духът на Господа е на Мене,
защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;
пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците
и проглеждане на слепите,
да пусна на свобода угнетените,

19 да проглася благоприятната Господня година.

20 И като сгъна свитъка, върна го на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него.

21 Исус започна да им казва: Днес се изпълни това писание пред вас.

22 И всички говореха добри неща за Него, като се чудеха на благодатните думи, които излизаха от устата Му.

15:40 мин.:Годината Господна се обявавала като юбилейна. … за онези, които някога са били поразени, които ги постигнало злото, които са станали длъжници ,които по някаква причина не могли да се оправят в живота си.

16 мин.: Господната благоприятна година не от 365 дни, но тя продължава откакто е започнала от първото Пришествие на Христос и ще завърши с второто Пришествие.

22 мин.:

понеже законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос (Йоан 1:17).

32 мин.: Бог е жив Бог

33 мин.: Той стана подобен на нас във всичко.

41 мин.: естество на агне

45 мин.: Сатаната може да тълкува думите, но не и фактите.