ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Назарет (картина)

„Никой пророк не е без почит, освен в своето родно място…“(Марк 6:4)

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/hqVj2 слушайте проповед

Тема: „Никой пророк не е без почит, освен в своето родно място, сред своите роднини и в своя дом(Марк 6:4)

Проповед на евангелист Евалд Франк от 12 август 1981 г.

Кратко съдържание:

– Господ държи на Словото си, можем да бъдем сигурни, че обещаното Той ще изпълни

2:26 – Чете се от Марк 6 гл.:

1 И Той излезе оттам и дойде в Своето родно място; и учениците Му Го следваха.

2 И когато дойде съботата, започна да поучава в синагогата. И мнозина, като Го слушаха, се чудеха и говореха: Откъде е на Този всичко това? И каква е тази мъдрост, която Му е дадена, и какви са тези чудеса, извършени от ръцете Му?

3 Не е ли Той дърводелецът, син на Мария и брат на Яков, Йосия, Юда и Симон? И сестрите Му не са ли тук, между нас? И те се отвърнаха от Него.

4 А Иисус им каза: Никой пророк не е без почит, освен в своето родно място, сред своите роднини и в своя дом.

5 И не можеше да извърши там никакво чудо, освен че положи ръце на няколко болни и ги изцели.

6 И се чудеше на тяхното неверие.

4:31 – Който имал вяра е могъл да види Божията слава. Който нямал вяра, той гледал на земното- братята Му, сестрите Му и на Мария.

14:10Който има правилно сърце, той всичко ще разбере правилно ,Той чува не само с ушите си звукове, но със сърцето си и разбира повече, отколкото било казано.

16:19чете се от Деяния 22 гл.:

18 и Го видях да ми казва: Побързай да излезеш скоро от Йерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за Мен.

19 А аз казах: Господи, те знаят, че аз затварях и биех по синагогите онези, които вярваха в Теб;

20 и когато се проливаше кръвта на Твоя мъченик Стефан, и аз бях там и одобрявах, като пазех дрехите на тези, които го убиваха.

21 Но Той ми каза: Тръгвай, защото ще те пратя далеч между езичниците.

18:51 – За Бога това е нещо дребно да отвори най-големите врати за Павел в Йерусалим за да повярват хиляди.

Бог имал с Павел друг път, за да проповядва на езичниците.

21:50чете се от Деян. 28 гл.:

30 А Павел пребиваваше цели две години в отделна къща под наем, където приемаше всички, които отиваха при него,

31 като проповядваше Божието царство и с пълно дръзновение поучаваше за Господ Исус Христос, без някой да му забранява.

29:01 – блажен е човек, на когото му е дадена вяра , и ако това е вяра, дадена от Бога, той няма да се препъва или да бъде в заблуждение.

29:17 – Ако някой е повярвал в Исус Христос от сърце ,той не може да бъде в заблуда.

31:32 – брат Бранхам тогава написал на братя от Африка, че в денят на Съда от тях ще се изиска кръвта на онези, които би могли да повярват чрез служението ми.

Тъй като там в правителството имаше един, който информира консулството да не пускат брат Бранхам да идва отново в Ю. Африка.

34: 04 пророците не са знаели какво трябва да кажат, те не са разсъждавали ,иеаче пророчеството ще да е тяхна дума. Когато идва истинско пророчеството, дадено от Бога и при това пророка трябва да помисли какво казва – забравете го, то е човешко.

41:21 – чете се от Йоан 7 гл.:

1 И Той излезе оттам и дойде в Своето родно място; и учениците Му Го следваха.

2 И когато дойде съботата, започна да поучава в синагогата. И мнозина, като Го слушаха, се чудеха и говореха: Откъде е на Този всичко това? И каква е тази мъдрост, която Му е дадена, и какви са тези чудеса, извършени от ръцете Му?

3 Не е ли Той дърводелецът, син на Мария и брат на Яков, Йосия, Юда и Симон? И сестрите Му не са ли тук, между нас? И те се отвърнаха от Него.

4 А Иисус им каза: Никой пророк не е без почит, освен в своето родно място, сред своите роднини и в своя дом.

5 И не можеше да извърши там никакво чудо, освен че положи ръце на няколко болни и ги изцели.

6 И се чудеше на тяхното неверие.

42:42За всяко нещо има определено време, място, значение и цел.

42:50 – лесно е да хвърлиш оръжието си настрана по време на изпитание, но тогава ти няма да спечелиш нито една битка.

44:48 мин – връзката с Бога минава чрез Голготския кръст, и връзката на един с друг минава чрез кръста.