ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Завършеното дело на изкупление“

Има много хора, които вярват в Бога, но ако внимателно прочетем посланието на Яков, ще видим че и демоните вярват и треперят. Не е достатъчно просто да вярваме.
Има много хора, които вярват в Бога, но ако внимателно прочетем посланието на Яков, ще видим че и демоните вярват и треперят. Не е достатъчно просто да вярваме.

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/M6PFF – слушайте аудио проповед

Проповед на Евалд Франк от 26 април 1981 г., Цюрих, Швейцария.

Кратко съдържание:

Чете се от Пс. 33:

4 Защото словото на ГОСПОДА е право и цялото Му дело – в истина.

5 Той обича правда и правосъдие, земята е пълна с ГОСПОДНАТА милост.

6 Чрез словото на ГОСПОДА бяха направени небесата и цялото им войнство – чрез дъха на устата Му.

7 Той морските води събира като куп и бездните прибира в съдове.

8 Нека се бои от ГОСПОДА цялата земя, нека се боят от Него всичките жители на света!

9 Защото Той каза и стана; Той заповяда и се утвърди.

10 ГОСПОД събаря съвета на езичниците, осуетява плановете на народите.

11 Съветът на ГОСПОДА пребъдва до века, мислите на сърцето Му – от поколение в поколение.

12 Блажена онази нация, чийто Бог е ГОСПОД, народът, който Той е избрал за Свое наследство.

4 мин.:  Когато Спасителят беше разпънат, хората си помислиха, че техният съвет се изпълни. Но в същност Божият съвет се е изпълнил.

6 мин.:  за изцеление на сестрата от рак, дори и коста се е възстановила. Бог не само изцели, но и чудо направи.

9 Мин.:  Има много хора, които вярват в Бога, но ако внимателно прочетем посланието на Яков, ще видим че и демоните вярват и треперят. Не е достатъчно просто да вярваме.

11 Мин.:  Ако вярваме както казва Писанието, ще получим и отговор от Писанието.

12 Мин.: Докога ще куцате на две страни… Богът, който отговори с огън, Той е живият истински Бог“

16 Мин.: чете се от Деяния 1 гл.:

1 Първата повест написах оз, Теофиле, за всичко, което Исус вършеше и учеше, откакто започна,

2 до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал;

3 на които и представи Себе Си жив след страданието Си с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на четиридесет дни и им говореше за Божието царство.

20 мин.:  чете се от Евреи 10:

11 И всеки свещеник, като стои и служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове;

12 но Той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на Бога

13 и оттогава насам чака, докато се положат враговете Му за Негово подножие.

14 Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават.

15 А и Святият Дух ни свидетелства за това; защото след като е казал:

16 „Ето завета, който ще сключа с тях след онези дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им“, прибавя:

17 „И греховете им, и

беззаконията им няма да помня вече.“

18 А където има прощение за тези неща, там вече няма принос за грях.

21 мин.: чете се от Изход 12 гл. за Пасхата. В Новия Завет Исус Христос установи вечерята.

25 мин.: трябва ли ние нещо да прибавим към спасението си?

26 мин.:В една проповед брат Бранхам сподели един случай за спасение на семейство от смърт.

30 мин.: Гневът на сатаната не е срещу тези, които му служат, а е срещу първородните. А чрез Христос ние сме първородните.

32 мин.: Днес искам да направя акцент върху изкупителното дело на Голготата.

40 мин.: чете се от Йоан 20 гл:

19 А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратите, където бяха събрани учениците, бяха заключени поради страха от юдеите, Иисус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам!

20 И като каза това, им показа ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа.

21 И Иисус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мен, така и Аз изпращам вас.

22 И като каза това, духна върху тях и им каза: Приемете Свети Дух.

23 На които простите греховете, простени им са; на които задържите, задържани са.

Всяко едно изречение от Словото има значение.

42 мин.: Опрощение на греховете става не е чрез някакъв религиозен акт от човек, но става чрез проповед на благата вест за Исус Христос.

43 мин.:  Апостолът цитирал Писанията от Стария Завет не е точно така, както е написано в Стария завет.

Ето Деян. 2:19:  Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит Ден Господен.

46 мин.: Стражо, колко е часът на нощта? Стражът каза: Утрото иде, а също и нощта». (Ис. 21).

50 мин.:  Спасителят нямал грях, но се кръстил във вода за да изпълни всяка правда.

Какво е кръщението?

52 мин.:  чете изречението на брат Бранхам.

54 мин.:  Причината защо ние не преживяваме кръщение със Свети Дух е в това, че Голготата дори не я разпознахме в цялото Божественно значение.

57 мин.:  … тогава ще станете радостни и счастливи деца на Бога.

59 мин.: Брата говори за лично преживяване с Бога в смирение и получил отговор.

58 мин: олко дълго ние ще безчестим Бога с неверие?

1:00 мин: На Исаак бяха възложени дърва за да ги отнесе на огъня за жертвата. И на Исус Христос сложиха дървен кръст да носи.

1:01 мин: Нека днес с вяра да погледнем на Голготата.

1:05 мин:

чете се от Откр. 1:  Не бой се, Аз съм Първият и Последният, и Живият;

18 бях мъртъв и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

1:06 мин: В Исая 53 гл. не се говори в бъдещо време, а в минало време: Той беше презрян, отхвърлен, понесъл нашите грехове, Той беше прободен и т.н.

1:07 мин:  … но радостни и щастливи ще станем само тогава, когато изцяло ще разберем какво е изкуплението в нашият Господ.

1:14 мин: В Стария завет беше законът и съдене, а в Новият – милост и опрощение.

Аз зная, че никой не планира да греши…

1:15 мин:  Приеми най-голямото предложение на Бога, което Той направи към човека – опрощение, милост, спасение и вечен живот.