ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Изпълнение на Писанието
Библията е Слово на живият Бог , Сътворителю на всичко

Тема: „Изпълнение на Писанието!“

Невяста е НЕВЯСТА-СЛОВО Църквата в началото беше Църква-слово, тя е жив организъм , Тялото на Господа.
Невяста е НЕВЯСТА-СЛОВО Църквата в началото беше Църква-слово, тя е жив организъм , Тялото на Господа.

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/f7wkt – слушайте аудио проповед

Проповед на евангелист Евалд Франк от 3 юни 1981 г., Крефелд, Германия

Кратко съдържание:

Чете се от Пс. 34:

Ще благославям Господа по всяко време, похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.

2 С Господа ще се хвали душата ми; смирените ще чуят това и ще се зарадват.

3 Величайте Господа с мен

и заедно нека възвеличим името Му.

4 Потърсих Господа; и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави.

5 Погледнаха към Него; и светнаха очите им и лицата им никога няма да се посрамят.

6 Този сиромах извика; и Господ го послуша и от всичките му неволи го избави.

7 Ангелът на Господа застава около онези, които се боят от Него, и ги избавя.

8 Вкусете и вижте, че Господ е благ; блажен онзи човек, който уповава на Него.

10 мин.: Когато се изпълни написаното в Исая за Йоан Крестител, тогава това слово прие образ.

Бог има план на спасението, и който не се покорява, той е извън Божията воля.

12 мин.: Мойсей беше словото за негово време, Ное беше словото за неговото време.

Невяста е НЕВЯСТА-СЛОВО Църквата в началото беше Църква-слово, тя е жив организъм , Тялото на Господа.

20 мин.: Йоан Крестител го попитаха „Кой си ти?“  Той отговори „Аз съм глас на един, който вика в пустинята“. С това той не издигнал себе си ,а само каза че изпьлнило се Словото от Исая 40:3.

22 мин.: Вярващите винаги благодарят на Бога за това, което Той е направил, и гледат на това, което Той има да направи в бъдещето, но те подминават това, което Той прави в сегашно време.

Пророческото слово приело образ – служението на Йоан Крестител е било в пустинята, защото така е било написано за него: „който вика в пустинята“.

25 мин.: за брат Нелсън, на когото брат Бранхам му казал чрез откровение да построи радиостанция.

26 мин.:  В Йоан виждаме, че Словото прие образ.

Църквата ще стане Невяста- Слово чак тогава, когато ще се изпълни онази част от Словото, обещано за нея на определен период от време.

30 мин.: И днес би могли да кажат: ето Йоан говори за себе си. А ние ще кажем: той за себе си говорил или за Бога? Чрез него се изпълнявало Божието слово.