ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Разпознайте посланието на часа

Тема: “Разпознайте посланието на часа“

Божието Слово не ни беше изтълкувано, но беше разкрито.
Божието Слово не ни беше изтълкувано, но беше разкрито.

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/2unnb слушайте аудиопроповед

Проповед на Евалд Франк от 31 май 1981 г., Цюрих

Кратко съдържание:

чете се от Псал. 114:

5 Какво ти стана, море, че си побегнало? На теб, Йордане, че си се върнал назад?

6 На вас, планини, че се разиграхте като овни? На вас, хълмове – като агнета?

7 Трепери, земьо, от присъствието Господне, от присъствието на Якововия Бог

4 мин.: Това, което Бог направи в началото, Той го прави и в края.

10 мин.: Тогава Павел седеше в краката на великия учител и накрая не знаеше нищо за това, което Бог правеше по негово време

12 мин.: елитът не учи в училището на Царството небесно, но всички, малки и големи  седят в краката на Исус Христос

13 мин.: Амос 3:6-8

6 Може ли да засвири тръба в град и народът да не се уплаши? Може ли бедствие да сполети град и да не го е направил Господ?

7 Наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците.

8 Лъвът изрева; кой няма да се уплаши? Господ Йехова изговори; кой няма да пророкува?

16 мин.: Ако днес някой от нас иска да помоли Бог да разположи сърцата на държавните служители така, че да няма война…

17 мин.: Марк 1:

1 Началото на Евангелието на Исус Христос, Сина Божий,

2 както е писано в пророците: „Ето, изпращам Моя ангел пред лицето Ти, който ще приготви пътя Ти пред Тебе.“

3 „Гласът на викащия в пустинята: Пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките Му.“

18 мин.: Евангелието започна не е така, както смятаха и очакваха книжниците, а според това, какво Господ е казал чрез устата на пророците.

Също така Евангелието ще завърши така, както е написано в пророците, а не както хората са смятали, че те като голяма деноминация ще приемат Господ и ще Го имат в средата си.

22 мин.: 1 Йоаново 1:

1 За това, което беше отначало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме гледали и докосвали с ръцете си, за Словото на живота –

2 Защото животът се яви и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви проповядваме този вечен живот, който беше при Отца и беше открит на нас,

24 мин.: Словото придоби образ. То не остана форма в буква, но Словото стана плът.

26 мин.: Пророческото послание беше хвърлено като предизвикателство към това поколение, а за вярващите то е за извикване на Църквата-Невяста.

33 мин.: важно за служението на брат Бранхам

33 мин.: Йоан свидетелстваше за себе си кой е той.

36 мин.: Проблемът не е в това, че Бог е с човека и мъртвите възкръсват и разни чудеса стават, а проблемът е, че хората нямат достъп до пророческото слово, не им открито от Писанието.

Ако седите в нозете на Исус, тогава един не казва едно, а друтият друго, но тогава само Един говори.

40 мин.: Хората се подиграваха на Йоан, но словото придоби образ в служението на пророка

Новият завет започна с простота, хората киваха с главите си,

но Бог имал хора, които повярваха.

41 мин.: Бог в края на времето на милостта има пророчески период

42 мин.: 2 Петрово 3:10

Но Господният Ден ще дойде като крадец, когато небето ще отмине с бучене и елементите нажежени ще се разпаднат, и земята и делата по нея ще изгорят.

43 мин.: 1 Солунци 5:

А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише,

2 защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем.

Малахия 4:

1 Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ; и всички горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява.
И този ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на Силите,
и няма да остане нито корен, нито клонче.

4 Помнете закона на слугата Ми Моисей, който му заповядах в Хорив за целия Израел,
т. е. наредбите и законите.

5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен;

45 мин.: Брат Бранхам беше човек и не можеше да го направи сам, както вие и аз не можем.

Господ му каза: „Както Йоан Кръстител беше пратен преди Първото пришествие на Христос, така и ти ще бъдеш пратен с Послание, което ще предиде Второто пришествие на Христос.“

46 мин.: Който приема и разпознава само евангелската част от служението на брат Бранхам…

49 мин.: Критерият е пророческото слово…

50 мин.: Сияещите лица се променят, точно като беше с Каин – лицето му се помрачи.

53 мин.: Евангелието на Исус Христос ще завърши с изпълнение на пророчество…

Ако Христос ни попита: „Разбрахте ли какво служение имаше във вашето поколение?“

57 мин.: Божието Слово не ни беше изтълкувано, но беше разкрито. Божието слово може да се види в теб и в мен.

58 мин.: силна молитва

1:06 мин.: събранието пее „Достоен Си“