ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Брат Евалд Франк беше на живо 27 август 2023 г.

Когато се поставя под въпросна случилото се на 11 юни 1933 г., то трябва да кажа следното. Аз ,брат Франк, срещнах примерно 12 човека през април 1966 г, които тогава в онзи ден са били на реката Охайо и лично са видяли и чули когато Господ говорил на брат Бранхам.
Когато се поставя под въпросна случилото се на 11 юни 1933 г., то трябва да кажа следното. Аз ,брат Франк, срещнах примерно 12 човека през април 1966 г, които тогава в онзи ден са били на реката Охайо и лично са видяли и чули когато Господ говорил на брат Бранхам.
брат Франк на живо

Брат Евалд Франк беше на живо 27 август 2023 г.

Кратко съдържание: 

В началото хорът пее за любовта на Исус.

12:56 мин.: Започва брат Франк.

16 мин.: Неверието е грях. Неверието носи раздяла с Бога, а вярата свързва с Бога.

17 мин.:  Чете се Исая 40:28

Не знаеш ли? Не си ли чул? ГОСПОД е вечният Бог, Създателят на земните краища. Той не се уморява и не отслабва, разумът Му е неизследим.

20 мин.:  Изкупените – това е най-скъпоценното, което Бог има тук на земята.

22 мин:  Душата, духът и телото ни – всичко това е включено в изкуплението.

25 мин.:  Апостол Павел не е проповядвал с цел да угажда на хората…

28 мин.: Чете се от Откр 2:2

Зная твоите дела, труда и търпението ти и че не можеш да търпиш лошите човеци и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли (а не са), и си ги разкрил като лъжливи Те не са били в хармония и съгласие с учението на апостолите.

32 мин.: чете се от 2 Солунци 2 гл.:

И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата.

34 мин.:  Бог не прави компромиси. Не е възможно да ги вържеш заедно светлината и тъмнината, истината и лъжата.

36 мин.:  Така е написано: „Освети ги чрез истината…“

Никой не може да бъде осветен чрез лъжа или лъжливо поучение.

48 мин.: Всички клеветници ще бъдат изхвърлени от Божието Царство.

50 мин.:  чете се 2 Йоан. 1:10   Апостола казал:

Ако някой дойде при вас и не носи това учение, недейте го приема вкъщи и не го поздравявайте…

53 мин.: Когато се поставя под въпросна случилото се на 11 юни 1933 г., то аз трябва да кажа следното. Аз ,брат Франк, срещнах примерно 12 човека през април 1966 г, които тогава в онзи ден са били на реката Охайо и лично са видяли и чули когато Господ говорил на брат Бранхам.

54 мин.:  чете се от Откр 3:6:

Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите.

55 мин.:  Църквата има седем времеви периоди, има седем ангели към тези периоди – това

важи за цялото време на Новия завет.

Но за последният времеви период пише също: „Който има ухо, нека слуша какво казва Духът на църквите!» Но тук има думи с акцент:

На този, който победи, ще дам…

На победителите, на този който ще победи.

56 мин.: Какви ли не клевети и лъжествидетелства бяха разпространени за нашият Господ! Книжниците, фарисеиите, свещениците… те си имаха петокнижието на Мойсей, бяха благочестиви, държаха си съботата. Но те всички бяха слепи вождове на слепият народ. Всичко онова, което нашият Господ говореше и правеше, те критикуваха и се подиграваха, поставяха под въпросна, че Той не правил нещата правилно, неправилно говорил. Само това те казваха за Него.