ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Брат Евалд Франк беше на живо 3 септември 2023 г.

Ако всеки от нас ще има собствено мнение, тогава как ще има единство на духа?
Ако всеки от нас ще има собствено мнение, тогава как ще има единство на духа?

Автор: Eвалд Франк

Кратко съдържание:

Встъпително слово от 1 Петрово 1 гл:

22 Тъй като сте очистили душите си чрез послушание на истината за нелицемерно братолюбие, любете се един друг горещо, с чисто сърце,

23 тъй като се новородихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието слово, което живее и трае (до века).

24 Защото: Всяко създание е като трева и цялата му слава – като цвят от трева. Тревата изсъхна и цветът й окапа,

25 но словото Божие трае до века.“ И това е словото, което ви е благовестено.

13 мин.:  чете се от Филипяни 3 гл.:

14 гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Иисус.

15 И така, нека ние, колкото от нас са съвършени, да мислим така; и ако вие мислите за нещо по друг начин, Бог и това ще ви открие.

Ако всеки от нас ще има собствено мнение, тогава как ще има единство на духа?

16 мин.:  чете се Евреи 10:14

Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават.

18 мин.: Всички преживявания на спасението – обръщането, новото рождение, освещението, испълването със Свети Дух – трябва да станат за нас от голямо значение.

Тъй като сме деца на обещанието, чрез нас Бог ще изпълни обещаното.

20 мин.:  Чете се Изход 3:5

И каза: Да не се приближиш тук! Събуй обувките от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя.

Там къде Бог присътсва, там е мястото свято.

22 мин.:  чете се Евреи 3:7

Затова, както казва Светият Дух: „Днес, ако чуете гласа Му,  не закоравявайте сърцата си»

31 мин.: чете се Деяния на Ап. 2:39:

Защото на вас е обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.

33 мин.:  чете се от Евреи 10 гл.:

23 нека държим неотстъпно изповядването на надеждата, защото е верен Този, който е дал обещанието;

24 и нека внимаваме един за друг, за да се поощряваме към любов и добри дела,

25 като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и то толкова повече, колкото повече виждате, че Денят наближава.

36 мин.:  Дори ако живеете отдалечено и не сте в събрание ,но около вас има двама или трима и можете да се събирате там на място. Но който има възможност да посещава събрание, моля не пропускайте.

39 мин.: Ще има награда за вас, които вярвате, които участвате в събранието…

41 мин.: Сега живеем в края на последното време и виждаме как се изпълняват навсякъде библейски пророчества

43 мин.: Относно служението на брат Бранхам минаха вече 90 години от 1933 г.

45 мин.: чете се Евреи 10:36:

Защото ви е нужно търпение, така че, като извършите Божията воля, да получите обещаното.

47 мин.: Чете се 2 Коринтяни 6:

17 Затова, „излезте изсред тях и се отделете“, казва Господ, „и не се допирайте до нечисто“, и: „Аз ще ви приема,

18 и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва всемогъщият Господ.

Нека да проверим себе си дали всичко нечисто сме оставили.

49 мин.:  чете се Авакум 2:3 :

Защото видението се отнася за определено време, бърза към края и няма да излъже. Ако се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее.

51 мин.: Чете се Исая 55:11:

така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми – няма да се върне празно при Мен, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.

54 мин.: Когато Господ ще започне последното действие…

Песня „О колко чудна благодат“