ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Брат Евалд Франк беше на живо 3 септември 2023

нелицемерно братолюбие
нелицемерно братолюбие

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/nxAhh слушайте аудио проповед

Кратко съдържание:

Встъпително слово от 1 Петрово 1 гл:

22 Тъй като сте очистили душите си чрез послушание на истината за нелицемерно братолюбие, любете се един друг горещо, с чисто сърце,

23 тъй като се новородихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието слово, което живее и трае (до века).

24 Защото: Всяко създание е като трева и цялата му слава – като цвят от трева. Тревата изсъхна и цветът й окапа,

25 но словото Божие трае до века.“ И това е словото, което ви е благовестено.

13 мин.:  чете се от Филипяни 3 гл.:

14 гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Иисус.

15 И така, нека ние, колкото от нас са съвършени, да мислим така; и ако вие мислите за нещо по друг начин, Бог и това ще ви открие.

Ако всеки от нас ще има собственно мнение, тогава как ще има единство на духа?

16 мин.:  чете се Евреи 10:14

Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават.

18 мин.: Всички преживявания на спасението – обръщането, новото рождение, освещението, испълването със Свети Дух – трябва да станат за нас от голямо значение.

Тъй като сме деца на обещанието, чрез нас Бог ще изпълни обещаното.

20 мин.:  Чете се Изход 3:5

И каза: Да не се приближиш тук! Събуй обувките от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя.

Там къде Бог присътсва, там е мястото свято.

22 мин.:  чете се Евреи 3:7

Затова, както казва Светият Дух: „Днес, ако чуете гласа Му,

не закоравявайте сърцата си»

31 мин.: чете се Деяния на Ап. 2:39:

Защото на вас е обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.

33 мин.:  чете се от Евреи 10 гл.:

23 нека държим неотстъпно изповядването на надеждата, защото е верен Този, който е дал обещанието;

24 и нека внимаваме един за друг, за да се поощряваме към любов и добри дела,

25 като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и то толкова повече, колкото повече виждате, че Денят наближава.

36 мин.:  Дори ако живеете отдалечено и не всте в събрание ,но около вас има двама или трима и можете да се събирате там на място. Но който има възможност да посещава събрание, моля не пропускайте.

39 мин.: Ще има награда за вас, които вярвате, които участвате в събранието…

41 мин.: Сега живеем в края на последното време и виждаме как се изпълняват навсякъде библейски пророчества

43 мин.: Относно служението на брат Бранхам минаха вече 90 години от 1933 г.

45 мин.: чете се Евреи 10:36:

Защото ви е нужно търпение, така че, като извършите Божията воля, да получите обещаното.

47 мин.: Чете се 2 Коринтяни 6:

17 Затова, „излезте изсред тях и се отделете“, казва Господ, „и не се допирайте до нечисто“, и: „Аз ще ви приема,

18 и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва всемогъщият Господ.

Нека  проверим себе си дали всичко нечисто сме оставили.

49 мин.:  чете се Авакум 2:3 :

Защото видението се отнася за определено време, бърза към края и няма да излъже. Ако се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее.

51 мин.: Чете се Исая 55:11:

така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми – няма да се върне празно при Мен, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.

54 мин.: Когато Господ ще започне последното действие…

Песня „О колко чудна благодат“