ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Кодексът на Христовата Църква“ и „Вавилонската дреха“

В проповедта се чете откъси от проповедта на брат Бранхам „Порядък в общението“.
В проповедта се чете откъси от проповедта на брат Бранхам „Порядък в общението“.

Автор: Eвалд Франк

слушайте аудио проповед     https://on.soundcloud.com/Nsc8p    

Проповед на евангелиста Евалд Франк от 29 декември 1981 г. на

Тема: „Кодексът на Христовата Църква“ и „Вавилонската дреха“.

Кратко съдържание:

14:30 мин. :  ако корегираш някой човек, а той става от това злобен и се ядосва, това означава че той не е в правилни отношения с Бога.

24 мин.: чете се от проповедта на брат Бранхам „Порядък в общението“.

27 мин.:  Да се върнат при закона и свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма за тях зазоряване (Исая 8:20).

30 мин.: Втор.18 гл.:

18 Аз ще им въздигна от братята им пророк, както съм въздигнал теб, и ще сложа думите Си в устата му; и той ще им говори всичко, което Аз му заповядвам.

19 А който не послуша думите Ми, които той ще говори в Мое Име, Аз ще искам сметка от него.

20 Но пророк, който дръзне да каже от Мое Име слово, което Аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, този пророк да умре.

21 И ако кажеш в сърцето си: Как ще познаем кое слово Господ не е казал? –

22 Когато някой пророк говори от Господнето име и словото му не се сбъдне, това слово Господ не е говорил; пророкът го е говорил своеволно; да не се боиш от него.

34 мин : Исус Навиев 7 гл.:

10 А ГОСПОД каза на Иисус: Стани! Защо лежиш на лицето си?

11 Израил съгреши и престъпиха завета Ми, който им заповядах. И взеха от прокълнатото и откраднаха, и измамиха, и го сложиха под вещите си.

12 Затова израилевите синове няма да могат да устоят пред враговете си, а ще обърнат гръб пред враговете си, защото паднаха под проклятие. И Аз няма да бъда повече с вас, ако не унищожите прокълнатото отсред себе си.

13 Стани, освети народа и кажи: Осветете се за утре, защото така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Нещо прокълнато има сред теб, Израилю; ти не можеш да устоиш пред враговете си, докато не отмахнете прокълнатото отсред себе си.

20 И Ахан отговори на Иисус и каза: Наистина аз съгреших против ГОСПОДА, Израилевия Бог, и направих така и така.

21 Когато видях между трофеите една хубава дреха от Шинар, двеста сикъла сребро и една златна плочка, тежаща петдесет сикъла, аз ги пожелах и ги взех; и ето, те са сред шатрата ми, заровени в земята, и среброто отдолу.

Откъде там се е взела вавилонска дреха? Те не бяха във Вавилона. В тази дреха бяха завити останалите неща. И така дойде проклятие и спиране за Божият народ.

45 мин.:  Езекил 13 гл.:

Така казва Господ Йехова:
Горко на жените, които пришиват възглавнички на всеки лакът
и правят покривала за главите на лица от всякакъв ръст, за да ловят души!
Ще ловите ли душите на народа Ми
и ще пазите ли души живи за себе си?

Какво означава «възглавнички за всеки лакът»,

какво означава «покривала за главите».

58 мин.: Винаги по всяко време Сатаната се опитва да разруши делото на Бога.