ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
https://vevangelie.one

Тема: „И в онзи ден ще отговоря, казва Господ, ще отговоря на небето и то ще отговори на земята…“

Най-скъпоценното в нашия живот е Божественото. Всичко друго идва и заминава и ще остане тук един ден. Ако мще премахнете във вас Божието , тогава какво остава?
Най-скъпоценното в нашия живот е Божественото. Всичко друго идва и заминава и ще остане тук един ден. Ако мще премахнете във вас Божието , тогава какво остава?

Автор: Eвалд Франк

https://soundcloud.com/vechnoe-evangelie/bg_e-frank_zurich_1981-12-27 слушайте аудио проповед

Проповед на Евалд Франк от 27 декември 1981 г. на
Тема: „И в онзи ден ще отговоря, казва Господ,
ще отговоря на небето и то ще отговори на земята, и земята ще отговори на житото, на виното и на маслото, и те ще отговорят на Йезраел“
Осия 2:21-22.

Кратко съдържание:

13 мин.: Най-скъпоценното в нашия живот е Божественото. Всичко друго идва и заминава и ще остане тук един ден.
Ако мще премахнете във вас Божието , тогава какво остава?
14 мин.: очите ни трябва да бъдат помазани с очен мехлем за да разпознаем всичко правилно.
17 мин. : преди пътуването за благовесте проникнаха крадци и ми взеха личен паспорт, шофьорската ми книжка, пари и всичко което приготвих за пътуването.

33 мин. : Тогава чух нещо като глас изсред четирите живи същества, който казваше: Един хиникс пшеница за динарий и три хиникса ечемик за динарий; а елея и виното не повреждай (Откр 6:6).
Тук става дума че не трябва да се докосват до Божественното откровение на Словото и до помазанието на Святия Дух.

34 мин: Осия 2 гл.:
21 И в онзи ден ще отговоря, казва Господ,
ще отговоря на небето
и то ще отговори на земята,
22 и земята ще отговори на житото, на виното и на маслото,
и те ще отговорят на Йезраел.

44 мин.: в Божието царство няма своеволно разсъждаване от ума, но духовните неща трябва да се разглеждат от духовна гледна точка

46 мин.: Бог си имал пратеници към седемте периода на Църквата

53 мин.: В Изход 12 гл. за първи път Израел е назован общество.

59 мин.:
Изход 13 гл.
6 Седем дни ще ядеш безквасно; а седмият ден ще бъде празник на Господа.
7 Безквасно ще се яде през седемте дни; и да не се намира у тебе квас, в твоите предели.

Брат Бранхам е казвал, че в тези стихове има преобраз за периодите на Църквата. Не трябва да се взима старият квас от предишният период и да се предава в следващия период. Не трябва да се предава квасът на едното съживление в другото.

1:01 мин.: Закваската не е някакъв чужд елемент в тестото, тя е била взета от предишното тесто.

Израилтяните не трябвало да остават от маната за следващият ден, тъй като тя се разваляше.