ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

„Чрез обръщане и покой ще се избавите, в безмълвие и упование ще бъде силата ви“.

който е влязъл в Божията почивка вече не му остават въпроси ,а той навсякъде в Словото вижда отговори.
който е влязъл в Божията почивка вече не му остават въпроси ,а той навсякъде в Словото вижда отговори.

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/MqUzv    слушайте аудио

Евангелист Евалд Франк проповядва на 27.09.1981 г. в гр. Цюрих, Швейцария

Кратко съдържание:

Преди да се помолим, нека да прочетем от Римляни 5 :

1 И така, като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Иисус Христос,

2 чрез когото ние посредством вяра сме придобили достъп до тази благодат, в която стоим, и се хвалим с надеждата за Божията слава.

3 И не само това, но се и хвалим със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост,

4 а твърдостта – опитност, а опитността – надежда,

5 а надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Светия Дух, който ни е даден.

5 мин -Който има нужда от дълготърпение ,той първо трябва да получи скърби, защото плодът на скръбта е дълготърпение.

9 мин – пълнотата на доброто дело на искуплението се осъществява чрез това, че Божията любов чрез Святия Дух се излива в сърцата ни

– какво да правим с бог, който може да бъде направен и да е пред нас. Той не може да върви пред нас, но ние можем да вървим пред него! на такъв не може да се разчита.

Моисей искаше по-добре сам да умре, се молеше на Бога да остави народа жив, за да не кажат враговете, че Бог е започнал дело без да го свърши.

51 мин – който е влязъл в Божията почивка ,вече не му остават въпроси ,а той навсякъде в Словото вижда отговори.

– Пс. 106:

12 Тогава повярваха на думите Му и възпяха хвалата Му.

13 Но скоро забравиха делата Му и не изчакаха съвета Му…

-Исая 30:15:

Защото така казва Господ БОГ, Светият Израилев: Чрез обръщане и покой ще се избавите, в безмълвие и упование ще бъде силата ви. Но вие не искахте.

53 мин.: Бог прати Негов слуга и пророк с думи „Така казва Господ“. Пратеното слово няма да се завърне празно, но то ще извика Църквата невяста от всякаква заблуда. Резултата на посятото семе ще бъде Невяста без петно и недостатък.

-Най-голямото въздаяние ще получи извиканата църквата невяста, която в онзи чудесен ден…

– Бог е истинен и верен във всички Негови дела (Псалом)

Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус» (Филип. 2)

  • Результата на посятото семе ще бъде Църква-Невяста без петно и недостатък