ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

„Извикай към Мен и ще ти отговоря“

Божието слово е достойно да му вярваме. Божието благоволение няма да пребъдва на нас, ако няма да му вярваме.
Божието слово е достойно да му вярваме. Божието благоволение няма да пребъдва на нас, ако няма да му вярваме.

Автор: Евалд Франк

https://on.soundcloud.com/eif5R

Проповед на евангелист Евалд Франк от 19 юли 1981

Кратко съдържание:

Чете се от

Еремия 33 гл:

2 Така казва Господ, Който държи тези неща, Господ, Който ги прави, за да ги утвърждава – Йехова е името Му:

3 Извикай към Мен и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш.

10 Така казва ГОСПОД: На това място, за което вие казвате: Пусто е, без човек и без животно. – в юдовите градове и по ерусалимските улици, които са опустели, без човек и без жител, и без животно, отново ще се чуе

11 глас на радост и глас на веселие, глас на младоженец и глас на невяста, глас на онези, които казват: Хвалете ГОСПОДА на Войнствата, защото ГОСПОД е благ, защото милостта Му е вечна! – гласът на онези, които принасят благодарение в ГОСПОДНИЯ дом; защото ще върна пленниците на тази земя, както в началото, казва ГОСПОД.

Исус: „истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му“.

31 мин.: Божието слово е истина и Неговият Дух ни е открил словото на истината ,и затова принадлежим към онези поклонници, които се покланят на Отца с дух и истина.

32 мин.: Божието слово е достойно да му вярваме. Божието благоволение няма да пребъдва на нас, ако няма да му вярваме.

41 мин .: Един вижда, а другия не вижда, един прославя Бог, а другият си тръгва със съмнения и казва дали това е така.