ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

„Не съм говорил в тайно!“ (Ис. 45.19)

Когато човекът е изпълнен със Святия Дух ,той говори истината директно, без да заобиколи. Без значение кой е пред него — приятел или враг. А другите търсят някакъв път по лесно да бъде за да я кажат.
Когато човекът е изпълнен със Святия Дух ,той говори истината директно, без да заобиколи. Без значение кой е пред него — приятел или враг. А другите търсят някакъв път по лесно да бъде за да я кажат.

Автор: Евалд Франк

https://on.soundcloud.com/yfTRk слушайте аудио проповед

Евалд Франк проповядвал на 2 май 1981 г

Тема: „Не съм говорил в тайно!“ (Ис. 45.19)  и

„За изцелението на куцороден!“

Кратко съдържание:

Както пеем в една песен:

Само сме съдове на Святият Майстор , но изпълнени с Твоята сила. Нека да тече чрез нас животът , който Твоя Дух произвежда в нас.

Думата БОГ в Стария завет –  в Новия завет Той е Отец.

А думата ГОСПОД в Стария завет – Той е Син в Новия Завет.

Ис 45 гл:

18 Защото така казва Господ, Който сътвори небето
(този Бог, Който създаде зя и я утвърди,
Който не я сътвори пустиня, а я създаде, за да се населява):
Аз съм Господ – и няма друг.

21 Изявете и ги приведете.
Да! Нека се съветват заедно.
Кой е прогласил това от древността?
Кой го е изявил от древните времена?
Не Аз ли, Господ? И освен Мене няма друг бог,
освен Мене няма бог праведен и спасител.

Бог в същноста си е Дух. В Стария завет Той раскрил Себе си по видим начин като Господ ,и в Новия също като Господ.

Библията казва, че Бог никой никога не е видял, но Той раскри Себе си в Исус Христос. Затова Той каза: „Който е видял Мен, видял е Отец“. Това е скрита тайна, никой човек не може това да обясни или изследва. Ние просто вярваме на това.

Когато човекът е изпълнен със Святия Дух ,той говори истината директно без да заобикаля. Без значение кой е пред него — приятел или враг. А другите търсят някакъв път по лесно да бъде за да я кажат.

Петър не е казал, че камъкът е отхвърлен от зидариите, но «е отхвърлен от вас, зидариите». Каква смелост!

Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла (Деян 4:11).