ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

„Новото преживяване на Илия с Бога“

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/5im9T слушайте аудио

Проповед на Евалд Франк на тема : „Новото преживяване на Илия с Бога“.

Кратко съдържание:Чете се от

3 Царе 19 гл:

3 А като видя това, той стана и побягна за живота си, и отиде до Вирсавее, който принадлежи на Юда, и остави там слугата си.

4 А той самият отиде на един ден път в пустинята и дойде, и седна под една хвойна. И поиска за душата си да умре и каза: Стига! Сега, ГОСПОДИ, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си.

5 И легна и заспа под хвойната. И ето, Ангел се допря до него и му каза: Стани, яж!

6 И когато погледна, ето, при главата му имаше пита, печена на горещи камъни, и стомна с вода. И той яде и пи, и пак легна.

7 И Ангелът ГОСПОДЕН дойде пак, втори път и се допря до него, и каза: Стани, яж, защото пътят е много дълъг за теб.

8 И той стана и яде, и пи, и със силата от онази храна вървя четиридесет дни и четиридесет нощи до Божията планина Хорив.

Той се молеше.

-Ако един човек иска за душата си да умре и при това се моли на Бога, значи при него нещата са наред.

– Колко често чуваме от вярващите да желаят да умрат.

Ще стане не е това, което ние сме предприели за живота си, а това, което Бог е предприел за нашия живот.

-Една заплаха от някаква жена Езавел – и вече пророк Илия е просто човек Илия. Той отиде в пустинята и искаше да умре. Нали той можа да спомни, че преди на върха Кармил с него беше същият Бог. И в нашият живот подобно се случва, когато ние забравяме дори и най-големите преживявания си с Бога.

39 мин -Пророк Илия трябваше да разпознае, че не той се е опазил, а Бог го е опазил в пустинята.

48 мин – Божият път върви през върхове на планини и след това през долини. Тук трябва да разберем, че това е била Божията милост, която ни е вдигнала горе на планините и ни е извела от долините.

47 мин – Всичко онова, което хората очакват, а Бог не го е обещал в Словото си, е напразно.

-В пустинята Бог ни дава сила, която получаваме от Неговата храна. И така до следващото откровение на Бога.