ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Евалд Франк беше на живо 30 юли 2023

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/ZVX5r слушайте аудио

Кратко съдържание:

9 мин –  чете се от 1 Петрово 2 гл.:
1 Петър, апостол на Исус Христос, до избраните пришълци, пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния,
2 избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос; благодат и мир да ви се умножи.
3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите,
4 за наследство – нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас,
5 които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време.
6 В което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега (ако е необходимо) в разни изпитания,
7 с цел: изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос;
8 Когото обичате, без да сте Го видели; в Когото, като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,
9 като получавате следствието на вярата си – спасението на душите си.
10 За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която беше назначена за вас,
11 като издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания и идващата след тях слава.
12 И им се откри, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви бе известено чрез онези, които ви проповядваха благовестието чрез Святия Дух, изпратен от небесата; в което и самите ангели желаят да надникнат.
22 мин –  Това Слово е към вярващите, не е към невярващите.
37 мин -Възкресението от мъртвите на Исус Христос е победоносен триумф на изкупителното дело на Бога.
41 мин – затова сега е времето на извикване на Божият народ, който е във всичките народи, племена и езици да излезе от всички религии, от всички религиозни църковни обединения и течения.
„излезте изсред тях и се отделете и не се допирайте до нищо нечисто, казва Господ.“
42 мин – апостолите са били рупор на Бога
50 мин – Енох е ходил на земята по Бога. Само ако сме в хармония със Божието Слово, живеем в съответтсвие с Божието Слово , тогава ние ходим по Бога.
53 мин – ние сме благодарни на нашият Господ, който ни дава тази милост и така ние въоружени
54 мин – 1 Петрово 1:14-16
Като послушни деца не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във времето на незнанието си;
15 но както е свят Този, Който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение;
16 защото е писано: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят.“
58 мин – в нас не остана нито едно престъпление, нито едно непослушание, нито един грях. Написаното в закона против нас беше премахнато.
1:01 мин – както е истина това, че Божият живот е бил в кръвта на Агнеца, също е истина и това,че Божият живот е във всички, изкупени чрез кръвта на Агнеца. В тях има вечен живот.