ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Чувал съм, но сега виждам

William Branham „I HAVE HEARD BUT NOW I SEE“

Автор: Уилям Бранхам

Проповед на Уилям Бранхам от 27 ноември 1965 г в гр. Шривпорт , Луизиана, САЩ

проповед „Чувал съм, но сега виждам“

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ:

38 мин – Ние не живеем в периода на Лутер, или Уесли, или пятдесятните.

Католиците не можаха да видят периода на Лутер, лутераните не видяха периода на Уесли, а уеслевците не познаха периода на петдесятните. Също и на петдесятните днес им е трудно да видят този период.

Другите не могат да го видят. И. Се молеше за тях, той каза, че са слепи, голи, окаяни …

42 мин – Тук Исус обещава, че в последните дни Човешкият Син ще се разкрие отново на същия тип група, царското Семе на Авраам, точно преди да падне огънят.

Бъдете спокойни и ще видите Божието спасение.

– подробно историята за катериците

-55 мин – И бедната сестра Хати, седнала там отзад, каза: „Брат Бранхам, това не е нищо друго освен Истината!“ Тя каза правилното нещо! Когато тя каза това, Святият Дух отново слезе, всеки един от тях Го усети. Станах, казах: „Сестро Хати, ТАКА КАЗВА ГОСПОД, ти каза правилната дума, както е казала сирофиникийката. Светият Дух ми говори сега и ми каза да ти дам желанието на сърцето ти.” Казах: „Сега, ако съм Божи слуга, ако това е правилно, тогава ще се случи. Ако не съм Божи слуга, значи съм лъжец и ако не се сбъдне, съм измамник.“ Казах: „Сега опитайте и вижте дали това е Божият Дух или не.“ Тя каза, „Брат Бранхам, (всички плачеха), какво трябва да попитам?“ Казах: „Тук имаш сестра с увреждания.“ Имах двайсет долара в джоба си за да й дам, които тя вложи в дар. Жената не изкарва повече от двеста долара годишно в тази бедна стара ферма, тя и двамата й сина. Синовете й станаха редовни „Рики“, ходят на училище, знаете ли, че бяха груби с майка си. 15 – 16 годишни. И, о, те стояха там и се смееха на всичко, което казвах. И аз казах: „Имате стари баща и майка, които седят тук. Вие изобщо нямате пари. Поискайте пари и вижте дали ще ги получите в подгъва. Поискайте сестра си и вижте дали тя ще стане и ще си отиде.“ Казах: „Зная, стоя тук в присъствието на около десет души, ако това не се случи, тогава аз съм фалшив пророк.“ Тя каза: „Какво трябва да поискам?“ Казах: „От вас зависи да решите какво искате. Аз не мога да реша вместо вас“. Тя се огледа, бедната жена. И изведнъж тя каза: „Брат Бранхам, най-голямото желание в сърцето ми е спасението на двамата ми сина.“ Казах: „Давам ти твоите синове в Името на Исус Христос“. И тези кикотещи се, смеещи се, подиграващите се синове внезапно паднаха на коленете на майка си и предадоха живота си на Бог и веднага бяха изпълнени със Святия Дух.

– Въпреки че се появиха много много фалшиви имитатори, онези Яни и Ямврий с всякакви трикове, за да направят това, което направи Мойсей, това ни най-малко не повлия нито на него, нито на Аарон. Те знаеха откъде… като Йов, те знаеха откъде идва тяхното вдъхновение. Те знаеха, че ТАКА КАЗВА ГОСПОД! И същата Библия, която говори за тях, казва: „Те ще се появят в последните дни, имитатори.“ Тези религиозни деноминации, когато нещо започна… Кой започна пръв? Моисей или те? Ако те бяха започнали първи, тогава Моисей щеше да е имитатор.