ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Видеоматериали с евангелиста Евалд Франк

Видеозаписи на събранията в Германия и Швейцария с превод на български език

се публикуват на сайта Свободна народна мисия,

също и на ютуб канала на мисията FreieVolksmission

Видеобращения на евангелист Евалд Франк само с превод на български език е на ютуб канала

Видеоматериали от мисинерски пътувания на Евалд Франк в целия свят са на сайта misia.sk