ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

За служението на Уилям Бранхам

Уилям Бранхам

Евангелистът и пророк Уилям Марион Бранхам е живял богат и плодотворен живот. До края на земните си дни той е бил на Божията нива, а сега е в славата на Бога . Неговото служение беше потвърдено от самия Бог хиляди и хиляди пъти в присъствието на много свидетели. Брат Бранхам е получил поръчение и служение от Всемогъщия Бог чрез ангел. В мнозина от неговите проповеди може да се чуе за свръхестествените действия на Господ, които са били в изобилие през целия му земен живот и служение.

„Ето, аз ще ви изпратя пророк Илия преди идването на деня Господен велик и ужасен“ Мал. 4:6

Бог обеща да изпрати пророк като Илия, преди да свърши денят на спасението. Вярваме, че това обещание е изпълнено чрез служението на Уилям Бранхам.

Уилям Бранхам, започвайки през май 1946 г., е бил употребен от Бог за да има пробив в световното движение за изцеление и съживление. Когато на 11 юни 1933 г. Божият човек, Уилям Бранхам, кръстил в река Охайо около 300 нови повярвали, се случило нещо необикновено. Около 14:00 ч. слязлала над него свръхестествена Светлина, която била видима за няколко хиляди от присъстващите на кръщенето. Светлината е застанала над главата на брат Бранхам и прозвучаха думи на английски: „Както Йоан Кръстител беше изпратен като предтеча преди Първото пришествие на Христос, така и посланието, дадено на теб, ще предшества Второто пришествие на Христос.“

Това послание е обещаното и разкрито Слово за последните дни. Служението на брат Бранхам имаше за цел завръщането към оригиналното Божие Слово, което дойде чрез пророците и апостолите. Чрез това потвърдено служение на Божи човек, Самият Господ завръща народа Си към библейската истина за Божеството, кръщението, вечерята и други библейски учения. Цялата Божия воля е била проповядана от пророка. Чистото библейско послание, дадено на Брат Бранхам, се разпространява по целия свят, за да призове, отдели и подготви истински вярващите за славния ден на завръщането на нашия Господ Исус Христос. Библейското послание, което той донесе, сега се проповядва на всички и народи и нации. Господ взе Своя пратеник, но посланието беше отнесено в целия свят. Посланието има за цел да завърне днешните Божии чеда към вярата на апостолските отци. Брат Бранхам сподели няколко пъти, че е бил отведен горе в Славата, докато е бил още жив, и е видял група хора, облечени в бяло, и всички са били в разцвета на младостта си. Брат Бранхам в своето преживяване ее чул Глас, проникващ във всичко: „Само съвършената любов ще влезе тук!” За Уилям Бранхам като Божи човек има положителни отзиви от значителен брой известни служители в света. За неговия живот и служение са написани много свидетелства и книги. Може би най-известната книга е „Човекът, изпратен от Бога“ на Гордън Линдзи, публикувана през 50-те години на миналия век. Има и кратки публикации, една от тях е тук.