ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Уилям Бранхам е пророк, изпратен от Бога

Автор: Евалд Франк

Уилям Бранхам

Ако фотографирането е съществувало по времето на Мойсей, би било възможно да се снима стълба облачен и огнен, защото той беше видим. Зешеметяващо е как Господ се е разкрил в нашето поколение по същия начин, имайки благоволение към нас. Той посети Своят народ със свръхестественото Си присътствие. Всъщност точно това се е случило, в противен случай фотоапатата не беше могъл да улови и външния вид на брата. Господ наистина е Присътстващият там, където народът Му ще се събере в Неговото име, според както е обещал. По този специален начин Той искаше присътствието Му да бъде документирано и за вярващите, и за невярващите.

На планината на преображението Петър, Йоан и Яков ясно виждали как се спуска облак, и как изведнъж Исус се променя пред очите им. Йоан видя Господ в това преобразено и прославено тяло на остров Патмос. Преди да се отворят печатите, този свръхестествен облак на Светлина слезе видимо за всички. Това не е ли знакът на Човешкия Син в небето? Дали това е денят, в който Човешкият Син се разкри преди завръщането си (Лука 17:30)? Въпреки че снимката е направена от голямо разстояние, лицето ясно може да бъде разпознато.

А докато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и от облака се чу глас…“ (Мат. 17:5).

И като каза това и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го подхвана и скри от погледа им” (Деян. 1:9).

На планината на преображението Петър, Йоан и Яков ясно виждали как се спуска облак, и как изведнъж Исус се променя пред очите им. Йоан видя Господ в това преобразено и прославено тяло на остров Патмос. Преди да се отворят печатите, този свръхестествен облак на Светлина слезе видимо за всички. Това не е ли знакът на Човешкия Син в небето? Дали това е денят, в който Човешкият Син се разкри преди завръщането си (Лука 17:30)? Въпреки че снимката е направена от голямо разстояние, лицето ясно може да бъде разпознато.

А докато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и от облака се чу глас…“ (Мат. 17:5).

И като каза това и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го подхвана и скри от погледа им” (Деян. 1:9).

Кратък превод на направената експертизата:

Георги Лъки

контрольор на съмнителни документи

Сграда Shell

Хюстън, Тексас

29 януари 1950 г.

Доклад и експертиза

за съмнителна фотолента (Negative)

29 януари 1950 г. по поръчка на г-н пастор Гордън Линдзи, заместника на г-н пастор Уилям Бранхам от гр. Джеферсънвил, Индиана, аз получих от студиото Дъглас на 1610 Руск Авеню в този град, експонирана и проявлена фотографска лента с размер 4×5 инча. Казано е, че г-н пастор Уилям Бранхам е бил фотографиран в края на януари 1950 г. във «Хюстън Сем Колизеум“, когато е посетил това място.

Заявление

Г-н пастор Линдзи пожела научно разследване за тази фотолента. Той предложи, ако е възможно, аз да установя не е ли ретуширана тази фотолента, и не могло ли да се случи че е бил направен по някакъв начин фалшификат, който е допринесъл „явлението“ на нимб (венче) над главата на г-н пастор Бранхам.

Провеждане на експертиза

Била е направена експертиза с невъоръжено око и с микроскоп. Била е проверена и разследвана цялата повърхност на фотолентата от двете страни. Фотолентата е на «Eastman Kodak”, с надеждност. Двете страни бяха проверени с филтрирани ултравиолетови лъчи, от тази лента бяха направени инфрачервени фотографии. Микроскопски анализ на фотолентата потвърди отсъствието на следи от ретуш, което го извършват по известни методи. Освен това, микроскопския анализ потвърди отсъствието на следи от разрушаване на емулсионен слой на лентата в разследваното място и около него, където се намира нимба на Светлината. Изследванията на фотолентата чрез поток на ултравиолетови лъчи позволиха да се потвърди отсъствието на чужди вещества, следи от химични реакции от двете страни на лентата, коите би могли да предизвикат появата на венче от Светлина на лентата. Снимката в инфрачервения поток също не откри следи, указващи за някакво ретуширане на лентата. Анализът също не е намерил в изследваната лента нито монтажни ленти, нито двойна експозиция.

Не е получено никакви доказателства, че изследваното венче на Светлината е резултат на някакви манипулации в процеса на проявяване на фотографската лента. Няма получени доказателства, че лентата е проявена по някои други неизвестни методи. Сравнителният анализ на плътността на светлинното петно не е показал отклонения от нормата.

Мнение на експерта

В резултат на проведената експертиза и изследвания изразявам определено мнение, че представената за разглеждане фотографска лента не се подлагала за ретуш, не е резултат на инсталацията или двойно експониране. Освен това, аз определено заявявам, че венчето на Светлина над главата в позиция на нимб се е формирало от действието на поток с лъчи от Светлината директно на фотолентата.

С уважение,

подпис на Георги Лъки (George J. Lacy)

 

Въведение

Изпълнявайки служението си на различни места, отново и отново питат ме дали съм публикувал нещо за Уилям Марион Бранхам. Аз лично съм го знаел в продължение на 10 години (1955-1965) и съм бил с него заедно в Европа и САЩ. Ние седяхме на една маса и ядохме, пътувахме в един автомобил. Той беше един обикновен човек, но необикновен Божи мъж. Имах предимство да виждам и да чувам за даденото му от Бога необичайно служение. Знаейки за това служение в детайли, лесно ми е да говоря за него, да пиша и да свидетелствам. Разполагайки с над 300 проповеди на Уилям Бранхам, може да направиш обширна преценка и преглед на неговите проповяди, особеното му служение и даденото му послание.

По времето на неговия живот, както и след като беше взет от този живот през декември 1965 г., някои особено го цениха, другите напълно го отхвърлиха. В християнските периодични издания авторите, които не са го познавали лично и служението му, в повечето случаи се отзоваха негативно за него. Но световните медии като цяло съобщиха за него положително. Известно е, че лицата, които излизат публично, имат най-различни мнения за него. Особено „смущаващо“ изглежда мнението на тези, които вече са се отдалечили от традиционните предания.

От древни времена се използвали наименования „пророк“ и „пророчица“ за хора, които са донасяли откровения. Такива имена намираме в Светото Писание: Авраам, Мойсей, Илия и много други имаше пророци, които потвърди Бог. Понятието „пророк“ изразява, че не човекът, а самият Бог говори чрез човека. Пророците като мъже на Бога са били устните Божии на земята. Те са били „тръба“ Божия, тези пратеници на Бога са говорили в Господното име: „Така казва Господ!” След като Господ Бог е говорил на тях – и това от Божиите уста дошло с глас, – те могли да казват „Така казал Господ!” В допълнение, определените събития и действия те са ги виждали във видения, били са така наречени „гледачи“ [В старото време в Израел пророка са го наричали гледач — бел. на прев.]. Бог им давал видения в духа и ги вдъхновлял със Святия Дух, и така откритото от Бог е било изразено и се записвало като слово Божие.

Най-известният пророк на Стария завет е Мойсей. На него му се е открил Невидимият по видим начин във вид на мъж, Който говорил с него лице в лице. Апостол Йоан е най-известният Новия Завет пророк, който виждал видения. Той съобщава в последната книга на Библията това, което е видял и чул. Той видял хода и събитията в човешката история чак до края, според Божият план за спасение. Той дори видял новото небе и новата земя, което е новото начало. „Наистина Господ БОГ няма да направи нищо, без да открие тайната си на слугите Си, пророците» (Амос 3:7). Ние с право може да попитаме как е възможно да знаем дали той е истински пророк, или лъжепророк, тъй като много хора се издигат като пратеници от Бога. Отдавна е имало както истински пророци, така и лъжепророци. Самият Господ ни предупреди и каза, че много лъжепророци ще се появят, но Той също ни даде и обещание, че ще изпрати пророк като Илия преди да дойде великият и страшен ден Господен ((Мал. 4:5; Мат. 17:11).

Има, обаче, един сигурен критерий и надежна „мярка“ – това е безпогрешимото слово Божие, което е наистина вечно, с което трябва да се провери всичко. Стария и Новия Завет съдържат пълнотата на Божият план за спасение ,също и завършването му. Който излиза като пророк и пророчица, трябва да се покори на цялото Свето Писание, и неговите учение, откровения и действия трябва напълно да съответстват на Свето Писание. Най-малкото отклонение, прибавяне, отнемане, промяна на оригиналното слово Божие незабавно дисквалифицира такъв пророк. Човекът, чрез когото Бог говори, може да каже само това, което вече е било казано. Старият и Новият Завет съдържат всичките учения, познания и откровения; в последната глава на Библията е написана заплахата и наказанието за тези, които нещо ще прибавят или отнемат от написаното Божие слово. Бог е суверенен в действията си. Той казва: „Ето, Аз правя нещо ново…“ (Ис. 43:19). Той върши волята Си, без да обявява за детайли предварително.

Уилям Бранхам не дойде с «нови откровения», но неговото служение еднозначно състои в това, че да се завърнат отново към оригиналното Божие слово, което документирано е излязло от пророците и апостолите. Бог чрез даденото му служение е направил нещо ново, както и преди Го е правил. Който ще приеме пророк изпратен от Бога, ще получи наградата на пророк (Мат. 10:41).

С абсолютно библейската си Вест и проповедване той беше противоположен на традиционните предания на църкви и религиозни общества. Уникалното съответствие и хармония на неговите поучения и практика със Светото Писание принува всеки честен човек — дали той е свещеник или мирянин — да провери собственото си учение и практика. На всички, които искрено търсят истината, не остава друг изход, освен да се съгласят и да приемат действителното свидетелство на Писанието. Всеки вярващ трябва да провери дали той стои на непоклатимо основание, върху което е била основана първоначалната Църква.

Свръхестествено потвърждение

През цялото време на земята пратените мъже от Бог са били легитимирани и удостоверявани от Небето. В първоначалното християнство, след възкресението на Изкупителя спасените хора продължили служение, което е започнало от Христос. От времето на изливането на Светия Дух в деня на Петдесетница, апостолсккото благовестие е било съпроводено и потвърдено от Господото съдействие. Първоначалната църква във всички отношения през целия период на благодатта е валиден образец.

«…така, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха» (Марк 16:19-20).

«…то как ще избегнем въздаянието ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, отначало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тези, които бяха го чули; като му свидетелстваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване даровете на Святия Дух по волята Си?» (Евр. 2:3-4)

Който чете Деяния и Посланията, той отново и отново ще установи, че Господ потвърждава Словото си по свръхестествен начин. Повярвалите са били придружавани от знамения и чудеса. Евангелието за разпънатия и победоносно възкръсналия Господ е било едно радостно и освобождаващо послание за спасение, също и явление на Божията сила в повярвалите (Рим. 1:16-17, 1 Кор. 1:18).

Човека изцяло и напълно е изкупен и избавен от Господа: спасение на душата, освобождение и изцеление на тялото са били нормални явления по време на Богослуженията в първото християнство; информирани сме дори и за възкресение от мъртвите. Точно това, което се вършело чрез служението на нашия Господ Исус Христос, и след това чрез Божия Дух в първоначалната Църква, в още по-голяма степен ставало многократно чрез служението на Уилям Бранхам. Тези факти и събития са видяли милиони хора, и както споменах, проповедите се записвали.

Този Божият мъж обижда онзи, който го сравнява с известните евангелисти, коите считат за добре да ползат различни начини, дори събиране на пари и всякакъв вид шоу. И ако попитате тези много известни благовестители да дадат свидетелство че наистина са били изпратени от Бога на служение, никой от тях не бих могъл да даде подобно свидетелство, както могли са да свидетелстват Божиите мъже, които наистина са били изпратени от Бог, както и свидетелствал Уилям Бранхам.

Гордън Линдзи е написал книга „Уилям Бранхам е мъж изпратен от Бога“, коята е била публикувана от немски пастор Р. Кеги (Цюрих). Както приятелите, така и враговете му, всички били са длъжни да признаят, че тук не е човек, но Самият Бог действа чрез човека. След като този обикновен човек на 7 май 1946 г. е получил «удостоверение» на служение и призвание, той започва особенни евангелизации. През 1946-1949 години имало огромен пролом на пълното Евангелие“ по образец на ранното християнство, и това се случило по нашето време. Чудесата на изцеления и други прояви на Божията сила са били толкова мощни, че хората са стичали на събиранията от всички места и вероизповедания. Имало хора от политически и икономически общности, дори и от Конгреса на САЩ във Вашингтон търсили го и искали той да се моли за тях.

През първата половина на петдесетте години мисионерското му поле са били Африка, Индия и Европа. В Дърбан (Южна Африка) на голям стадион бяха събрани няколко стотици хиляди слушатели. В Бомбай (Индия) били са около 400 000 слушатели. В Германия броят на участници в събранията беше между 10 000 и 20 000. Близо към това е бил броят на слушателите в Швейцария. В скандинавските страни, особено във Финландия имало големи знамения и чудеса, дори възкресение на момче, което било убито от авария (пътно-транспортно произшествие). Кралят Георг Шести е помолил Уилям Бранхам да се моли за него. Това става в „Buckingham Palace“, когато самолетът на път за Финландия е направил междинно кацане в Лондон.

Всички евангелисти, които след Втората световна война станали известни в САЩ, а по-късно и в други държави, са получили вдъхновение да стартират, когато са видяли свръхестествените дела на Бога чрез Уилям Бранхам. Световно известния Дейвид дю Плесис, известен като „Mr. Pentecost“, на когото събранията в Южна Африка са направили дълбоко впечатление, той решава да следва Уилям Бранхам в САЩ. По този повод аз лично се срещнах с него през юни 1958 г. на „Международната конференция на вяра“ в Далас, Тексас, която е организирал Гордън Линдзи, а главния „говорител“ беше Уилям Бранхам. Мога да изброя мнозина мъже, които ги познавам лично, дори и Демос Шакариян, президентът на «Бизнесмените на пълното Евангелие», които са все още живи, би могли да послужат като свидетели на това особенно служение, ако за това имат достатъчно мъжество.

В живота на този Божи човек буквално се изпълнява това, което е казал нашия Господ: «Друг има, Който свидетелствува за Мене; и зная, че свидетелството, което Той дава за Мене, е истинно. …Но Аз имам свидетелство по-голямо от Иоановото; защото делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил. И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелствува за Мене….» (Йоан 5:32-37). Там, където Самият Бог говори и действа, делата свидетелстват за това.

Дела, извършени от Бога по свръхестествен начин във връзка с пропо-вядването на Евангелието на Исус Христос, са доказателство за божествената мисия. Те са действително, неопровержимо и убедително удостоверение за всички. Нашият Господ е казал: «Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и Отец – в Мен; или пък вярвайте Ми поради самите дела. Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца» (Йоан. 14:11-12). Самият Бог многократно е потвърдил тези думи в служението на Уилям Бранхам, така че няма особенна нужда от човешко одобрение и изразяване на мнения. Мойсей и Илия, Петър и Павел, също и всичките мъже, изпратени от Бог, са получили потвърждение и удостоверение Божие. Същото беше и с Уилям Бранхам. Ако на някой му е трудно да повярва на човек с дадена възможност, нека да повярва на Бог. „…защото никой не може да прави тези знамения които ти правиш ако да не е Бог с него“ (Йоан. 3:2).

От детството…

Още от детството си този човек е придружен със свръхестествено присъствие на Бога. Такива мъже наистина е имало, които са били от раждането си определени за особенно поръчение, към коите се отнасял и Уилям Бранхам. Те не наричали себе си пророци, но чрез небесното призвание от Самият Бог са били поставени на служение. Още от момченце Уилям Бранхам имал видения за събития, които всички се е сбъднали. Виденията често се изпълняват не е веднага, а след определен брой години.

Когато той е бил на седем години, чул глас, който идвал от вихър в кроната на едно дърво, въпреки че наоколо е било безветреното. Гласът е казал: „Никога не пуши, не пий (алкохол), по никакъв начин не осквернявай тялото си, защото трябва да извършиш дело за Мен, когато ще пораснеш“. В юношеските му години приятелите му го подтиквали и многократно настоявали той да пие и да пуше. Те са го наричали страхливец, но той не е би бил такъв, тъй като е бил боксьор, а те не са страхливци. При всяко опитване да пие или пуши, той чувал същия шум (вихър от върха на дървото) и същия глас да не го прави. Така той е бил упазен. Илия преживял силен вятър, преди Господ да е говорил с него близо до планината Хорив (3 Царе 19 гл.). Йов е чул гласа на Бога директно от бурята (Йов 38:1). «Той прави с Ангелите Си силни ветрове бури…» (Евр. 1:7 — дословен превод от немската Библия). Това е действително и днес.

Уилям Бранхам е бил още млад човек, когато бил ръкоположен в баптистката църква от д-р Дейвис Рой. След това той започва да служи във всичките деноминации, тъй като знаел, че е дължен на всички да проповядва истината.

През юни 1933 г. са случили някои събития с важно значение. В края на поредица от събрания на първата му евангелизация, в неделя на 11 юни 1933 г. бе богослужение на реката Охайо за водно кръщение по образец на първите християни. Няколко стотин новоповярвали са приели кръщение по вяра. Когато младия проповедник се подготвял да кръщава седемнадесетият човек и се молил: „Отче, както аз го кръщавам с вода, така и Ти го кръсти със Свети Дух“, в този момент се случило следното: от Небето се спуснала Светлина като звезда, и застанала над него. Гласът от тази Светлина е казал:Както Йоан Кръстител е бил изпратен преди първото пришествие на Христос, така и ти ще бъдеш изпратен с послание, което ще предиде второто пришествие на Христос“. През април 1966 г. на едно събиране в САЩ аз лично срещнах около дванадесет човека, които са присътсвали там на онова събитието през юни 1933 година.

Реакцията на група от около четири хиляди души, присъстващи там е била различна. Едните се молели, другите припаднали, третите питали какво това означава, а някои не са придали значение на събитието. За това изключително събитие съобщили медиите, особено „Асошиейтед Прес“ в САЩ и Канада. Последващите събития, които преживял Уилям Бранхам, особено седем видения през 1933 г. относно развитие на световните събития до края, допринесли за факта, че други проповедници са отдалечили от него все по надалеч. Дори и онези, които са били близо до него, се съгласявали, че това е ставало в библейските времена, но отричали че може да става подобно в сегашното време.

Когато на този млад Божи мъж е му било казано, че ще бъде пратен в различни страни и ще се моли за царе и правители, тогава д-р Рой Дейвис му казал: „Били, кой ще те слуша? Имаш само малко училищно образование!.. Ти ще проповядваш в църквата на стълбите и празни столове. Хората няма да идват за да те слушат“. Отговорът е бил прост и скромен: „…ако Бог ме праща, то Той ще изпрати и хора, на които да проповядвам…“

На 7 май 1946 г. Уилям Бранхам наистина е получил небесно посещение. В Стария и Новия завет намираме много съобщения за особени случаи, когато явявали се ангели: от Авраам до Даниил, и от Захария до Мария. На Витлеемското поле се появило многобройно небесно войнство, и Ангелът възвестил най-голямата Вест на всички времена – Вестта за раждането на Спасителя. Павел, също и Йоан, който бил заточен на остров Патмос, свидетелстват за това. В Евр. 1:14 четем за ангелите: „Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасе-ние?“

Вечерта на 7 май 1946 г. Уилям Бранхам е бил в едно помещение, където е прекарал известно време в молитва и четене на Библията. Внезапно, около 23.00 часа Светлина влязла отгоре в помещението, и все повече се е увеличавала. Ще дадем място на личното му съобщение: „…Когато вдигнах очите си, там беше голяма звезда. Но тя не беше с пет зъба, а изглеждаше като огнено кълбо, което светеше отгоре на пода. Тогава чух стъпки на идващия. Аз още повече се уплаших, защото знаех че няма друг човек, който да е дошъл тук, с изключение на мен. В тази Светлина видях мъж, който се приближи към мен така естествено, както вие идвате до мен. Мъжа имаше на поглед около 85 кг, и беше облечен в бяло. Той имаше гладко лице, без никаква брада, бил е с тъмна коса, дълга до раменете. Лицето му е по-скоро смугло, и неговия вид е бил много приятен. Той се приближи, ние се срещнахме с очите. Той видя страха ми и каза: „Не бой се. Аз съм изпратен от Всемогъщия Бог за да ти кажа, че необикновения ти живот, и предизвикващи неразбиране твоите пътищата посочват на това, че Бог те е изпратил към народите на света с дарба божествено изцеление. Ако си наистина честен и ще достигнеш това, че хората ще ти вярват, пред молитвата ти няма да устои никакво заболяване, дори и рак“. Невъзможно е с думи да изразя това, което чувствах тогава“.

Апелът „Не бой се“ употреби Ангелът и към Даниел, Захария и Мария. Същото го правел и нашия Господ. Той често е казвал: „Не бой се“.

Ангелът е продължил да казва на Бранхам: „Както на пророк Мойсей са били дадени два знамения (Изх. 4 гл.), също така и на теб ще се дадат два знамения. Ако те (хората) не повярват на първото знамение, тогава ще повярват на второто“. Почти същите думи намираме в Изход. 4:8: „ако не те повярват, нито послушат гласа на първото знамение, ще повярват, поради гласа на второто знамение“. Мъже с особено призвание са получавали и особенни знаци (знамения) за да се покаже на хората че тук говори и действа Самият Бог.

После ангелът му е обяснил за първото знамение. След проповедта и молитвата той трябва да се моли за всички, които желаят да посветят живота си на Господ, и по-късно за болните. Първото знамение състои в това, че когато той взема ръката на „пациента“ в ръката си, то буквално ще може да види неговите страдания и болести на гърба на ръката на „пациента“ по външното ѝ изглеждане. След това трябва да последва молитва за изцеление. «Пациента» ще може да наблюдава промените на гърба на ръката си. Признакът на болестта трябва да изчезне пред очите на страдащия, само ако молитвата е чута и Бог е извършил изцеление. Тези думи на ангела бяха потвърдени хиляди и хиляди пъти, особено през 1946-1949 г.. Мнозинство на изцелени чрез Божието чудо са го усетили върху тялото си, видяли са какво се случвало пред тях; дори мнозина се викали с глас, виждайки необикновенни чудеса.

След това ангела е обяснил използването на втория дар, позовавайки се на значителен брой пасажи от Писанието. Той е посочил служението на нашия Господ, и особено обяснил Йоан 5:19-20, че Той, Човешкия Син, е действал като Пророк и виждал във видения това, което Бог искал да направи. «Истина, истина ви казвам, не може Синът да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши. Защото Отец люби Сина, и Му показва все що върши сам…» Според това слово Човешкият Син в служението Си вършел само това, което му е било показвано. В Йоан 1 гл. ангела е казал това, което Исус е казал на Петър и Натанаил. Когато Андрей е довел брата си Симон при Исус, четем: «Той се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона; ти ще се наричаш Кифа (което значи Петър)». Никога преди Той не е виждал Петър, а е знаел името му и името на баща му. Подобното е било и с Натанаил, когото Филип доведе при Господ: «Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина. ...Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата». Всичките може да прочетат реакцията и удивлението на Натанаил след тези думи.

Ангела по-нататък посочва разговорът на Господа със самарянката до кладенеца. Според показаното му откровение Той ѝ казва: «…защото петима мъже си имала, и този, когото сега имаш, не ти е мъж…» (Йоан 4:18). На края на разговора жената е казала: «Жената Му каза: Зная, че ще дойде Месия, Който се нарича Христос; Той, когато дойде, ще ни изяви всичко» (Йоан 4:25). Исус ѝ отговори: «Аз, Който говоря с тебе, съм Месията». Ангела му посочил още и за други места в Писанието за подобни неща, чрез които е било проявено пророческото служение на Човешкия Син. Точно в това съгрешавали фарисеите, без да разберат служението те казвали: «В Него е веелзевул» и т.н. Човешкия Син като пророк е разпознавал мисли и мотиви на човешките сърца, и именно това не е било подходящо за особено духовните водачи по онова време. Така духовете са били откривани и разпознавани. Господ Бог е казал на Мойсей: «Аз ще им въздигна отсред братята им пророк, както съм въздигнал тебе, и ще туря думите Си в устата му; и той ще им говори всичко, което Аз му заповядвам» (Втор. 18:18, Деян. 3:22-23).

Ангелът по-нататък му е обяснил какво е «знамение на Месията», което е било през онова време при евреите и самаряните, и което се повтаря в сегашното време в църквата от езическите народи. Почти на всичките богослужения на изцеление Уилям Бранхам е посочвал същите библейски места, които Ангела му обяснил. Втората дарба състои в това, че по времето на молитва за болния му е било показано във видение от коя страна е дошъл болният, от кой град е, името му, кой е той, какво е заболяването му или каква има нужда. Всичко това е ставало така, както е станало в пророческото служение на Човешкия Син. Аз лично това често съм го виждал и чувал на Богослуженията, и съм бил много учуден, когато този Божи мъж на 3 декември 1962 г. ми каза точно това, което ми каза Господ на 2 Април 1962 г. преди изгрева на слънцето тук в Крефелд, когато ме призова и даде поръчение. Тук не се говорят измислици, тук се свидетелства за Всемогъщия Бог, че Исус Христос в нашето поколение чрез пророческо служение Се прояви като Човешки Син по същия начин, както по времето когато Той ходеше по земята.

От чисто небе

През ноември 1949 г. Уилям Бранхам е уведомил Джек Мур и Гордън Линдзей, които вече са били на служението му през януари 1950 г. на западното крайбрежие на САЩ, че той има намерение да проведе събрание в Хюстън, Тексас. Новината за това се разпространи бързо в този окръг, хората идваха, така че целият град се раздвижи. Духовните лидери, които не са имали духовно разбиране, ревнувайки „не чисто“ се опитали с критика да разрушат Божието дело. Един от тях е д-р Бест, който се издигнал и „включил“ пресата, настоявайки на открита дискусия с Уилям Бранхам по темата „Изцеление на болните днес“. Това става на 24 Януари 1950 г. в „Сам Хюстън Колизеум“ пред публика от около 8000 души. Той също е поканил двама професионални фотографисти – г-н Джеймс Айърс и г-н Тед Кипърман – за снимане на особено впечатляващи моменти. Към д-р Бест излезе на подиума д-р Ф.Ф. Босуърт, библейски учител, тъй като го помолиха да ръководи дискусията; аз го познавах лично, той придружаваше Уилям Бранхам. Часове са минали в този недостоен шум. Повечето от хората взеха участие в дискусията, потвърждавайки с гласно „Амин“, или и със силни възражения „Не“. Когато после попитаха слушателите: „Кой от вас вече е получил в събранията изцеление от Бога?“, се изправили стотици хора. Противниците, макар и със много забележки, били са признати за победени.

Когато тази част е свършила, на подиума дойде Уилиям Бранхам. Той е чул цялата дискусия, защото разговора беше за него и служението му, и специално за Божият дар изцеление на болните. Той спокойно се приближи до микрофона и каза: „Аз не дойдох да се защитавам. Ако Бог ме е изпратил, Той ще се бори за мен“. В същия момент г-н Джеймс Айърс фотографира Уилям Бранхам с огнен стълб над главата му. Събранието продължи дълго и вече наближаваше полунощ, когато г-н Айърс, който е застанал на страната на критикът д-р Бест, е бил много изненаден. От цялата лента във фотоапарата, с който снимал, нищо не е останало, с изключение на един кадър, а именно с Уилям Бранхам и свръхестествена Светлина над главата му. Г-н Джеймс Айърс спешно е тръгнал в същата нощ в хотела, където е бил Уилям Бранхам, и го попитал дали знае че над него е била свръхестествена Светлина.

Тъй като това е един спорен феномен, било е решено да се даде тази лента за проверка на отговорен служител от инспекцията на държавния щат, който бил компетентен да разследва и проверява съмнителни документи.. Д-р Георги Лъки (George Lucky) е направил писмен доклад, където потвърждава, че нямало ретуширане или „двойна“ експозиция, и че този „стълб от светлината“ наистина е бил над главата на У. Бранхам, в противен случай фотоапарата нямаше да бъде в състояние да го фотографира. (Вижте оригиналът на доклада от д-р Лъки в началото).

Тази Светлина всеки път е слизала върху човека, за когото Уилям Бранхам се молил за изцеление, и дейставала дарбата на откровение и различаване. Той виждал във виденията всичко онова, което трябвало от Бога да се каже за конкретен човек или хора, за да се подкрепи вярата в Божието присъствие и в божественото им изцеление. Сред многото хиляди случаи в продължение на почти двадесет години, това единично в своя род служение, нямало нито една грешка или провал. Винаги всичко съответстваше напълно. Когато го попитаха не ли се страхува да говори всичко това на хора, които не ги познава и за които не знае нищо, той отговори: „Защо трябва да се страхувам че нещо не съвпада, когато това е Бог, Който ми показва и говори чрез мен“.

Уилям Бранхам многократно гказваше, че тази прочута снимка е единствена снимка в света със свръхестествена Светлина се намира във Вашингтон, Д. C. През декември 1969 г. аз видях в „Залата на изкуствата“ (Hall of Art) тази снимка със „стълб“ от Светлина. В същото време възрастния господин, който ме придружаваше каза: „Тази снимка не намира обществен интерес и ще бъде преместена някъде в далечна кутия“.

Свръхестествени събития не са били рядкост в живота на пророците и апостолите, но на това могат да повярват само тези, които Бог наистина ги е помилвал. Когато Савел се доближавал към Дамаск, той видял силна Светлина, чул е гласът на Господа, който излизал от Светлината, и е получил от Него поръчение. Който може да разбира, той нека да го разбере: в днешно време се потвърди, че Бог не се е променил, че Исус Христос е Същият вчера, днес и до века. Когато виждаме, че се повтаря свръхестествено Божието действие, и ако намираме в Светото Писание че това вече е ставало, в такъв случай би трябвало да уважаваме и почитаме действието на Господ Бог с най-високо благоговение пред Него. По времето на Моисей Господ е слязъл като стълб от светлина и огън. Неговото пряко присъствие е било видимо над скинията на скинията за събранието. Бог не е мъртъв. Бог е жив и разкрива Себе Си дори и днес там, където Му вярват и доверяват. Бог е Светлина и живее в светлината. Той може да разкрие Себе Си в свръхестествен облак или в свръхестествен огън. Той това го е направил; Славата е на Него.

Под открито небе

Това наистина е станало на 28 Февруари 1963 г. така, както е било показано във видение на Уилям Бранхам на 22 Декември 1962 г., което предварително е съобщил на църквата в родината му през 30 декември 1962 г.. Във видението било му показано че в облак слизат седем ангела. В това видение той видял също и околността на района, като и отделни събития.

Нямайки представа кога ще се извърши това, той е отишъл на лов с някои приятели в Туксон в отдалечено глухо място към Флагстаф, Аризона. Това е било на 28 февруари. Неговите приятели-ловци са отишли в една посока, а той е отишъл на върха на планината, както го правил и Господ. Неочаквано чува тежък гръм като от силна експлозия. Когато си вдига погледа нагоре, вижда седем ангела и облак, в който е бил взет по-късно. Той е преброил небесните същества отдясно наляво, коите във формата на пирамида са били пред него. Крилата им са докосвали един до друг. Ангела в крайната лява част от него последнияя в пирамидата, му е направил особено впечатление и говорил с него. Там, на планината отвътре на този облак му било казано: „Върни се в Джеферсънвил, откъдето си дошъл, защото дойде времето за да бъдат отворени седемте печата». От 17 до 23 март 1963 той е проповядвал за седемте печата на Откровението.

Белият облак, който се появил в синьото небе е бил видим за всички. Д-р Джеймс Макдоналд от Университета на Аризона в Тусон, е написал за това няколко публикации. Според него това е било невъобразимо как може да бъде облак на височина 26 км, който и след залеза на слънцето още 28 минути е бил светъл на небето. От една страна той твърдеше, че е невъзможно на такава височина да има формация на облак; от друга страна той не е могъл да се реши за да обявяви това явление за свръхестествено. Той дава заглавие, което сам си го е избрал: „And a High Cloud Ring of Mystery“ (Тайнствен висок облак във форма на пръстен»).

В американското списание „Life“ относно това имало публикувано кратко съобщение в изданието от 17 Май 1963 г. на страница 112 с четири фотоснимки. Във специалното научно списание „Science“ вече на 19 Април 1963 г. на страници 292-293 имало публикувано съобщение със значително по-големи подробности, дори на предната корица е била снимката с облака.

Както през всички времена, също и сега, признаването на свръхестествено действие Божие е проблем за хората. Д-р Джеймс Макдоналд (James McDonald) с този феномен просто не се е справил, и няколко години по-късно се самоубива. Остава неясно защо особено петдесятни проповедници, които това са го знаели, и църквите, коите чрез мощното служение на Уилям Бранхам се радвали за най-големият им растеж, но на Божия народ те мълчаха за действието на Господа по нашето време.

Отново и отново чувам един и същи израз: „Защо всичко това никога не е било дадено на обществеността да знае?“ Отговорът е много прост: духовните ръководители (лидери) поради различни причини и мотиви не са дали на хората да знаят за това.

Поправка

В края на краткото ми представяне считам за необходимост да изтъкна следното: по несправедлив и необоснован начин приписват на Уилям Бранхам неща, които той изобщо не ги казвал. На Бранхам е приписано изречение, което в същност е на д-р Ли Вейл (Lee Vayle). Този автор е съставил книга със заглавие „The Laodicean Church Age“ (Лаодикийски период на церквата), където на страница 7 пише: „So I repeat, I sincerely believe and maintain as a private student of the Word, along with divine inspiration that 1977 ought to terminate the world systems and usher in the millennium“. На български: И така, повтарям, че искрено вярвам и поддържам като ученик на Словото, по божествено вдъхновение, че през 1977 г. световните системи ще приключат и ще започне милениума„. Тази книга е редактировал д-р Ли Вейл. За съжаление, това е написано във всичките преводи на различни езици. Би било напълно погрешно, ако някой на основание на този откъс ще твърди, че Уилям Бранхам е предрекъл края на световните системи през 1977 г. и началото на хилядолетното Царство, и то не се е сбъднало. Този човешки гаф еднозначно се отнася към „сметката“ на д-р Ли Вейл.

По-нататък не бих искал да обяснявам тук, но във всеки случай е необходимо да се отбележи, че дори и сега има различни групи, които цитират Бранхам, но тяхното проповядване и учение не съответства на проповедта и учението на Бранхам и на Светото Писание.

Нека Господ да даде на Своя народ да върви по правия път заради Неговото Име; нека Господ да ни даде да познаваме и разбираме обещанията за това време, и да бъдем участници в изпълнението на тези обещания. Господ да завърши делото Си със всички онези, които Му вярват и доверяват. Господ да ни освети с Лицето си и да ни помилва! Господ да възвиси лицето си над нас и да ни даде мир!

Надявам се, че това изложение ще послужи на мнозина за полза. Господ Бог винаги е правил това, за което имал намерение да направи. Той е взимал (за служение) когото искал, Той на никого не трябва да докладва. Блажени са всички, които признават и познават Божиите действия на сегашното време; които в действителност винаги са свързани с Неговата воля и плана за спасение; те са благословени след като го приели и пряко застанали на Божията страна. С увереност може да се каже, че ние сега живеем в края на времето на благодатта, и че идването на Исус Христос наистина е близо. Знаменията на последното време се „виждат“ ясно от всички християни, които вярват според Библията. Може да повдигнем главите си, защото знаем, че нашето изкупление наближава. Нека библейската Вест, коята ни е била поверена, да послужи на всички истински вярващи за да излязат от всичките заблуди, и да се подготвят за славния ден на завръщането на Исус Христос.

«И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът» (Мат. 24:14).

«Внимавайте да не презрите тогози който говори; защото, ако те не избегнаха от наказанието като презреха тогози който им говореше на земята, колко не щем избегна ние ако се отвърнем от тогози който говори от небеса» (Евр. 12: 25).

*****

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Не е разрешено текста да се публикува и разпространява избирателно

Издател: Мисионер Евалд Франк

Freie Volksmission е. V.

Postfach 100707

D-47707 Krefeld

GERMANY

E-mail: E.Frank@freie-volksmission.de

Сайта на мисията: http://www.freie-volksmission.de

Уеб страница на български език: http://bg.vevangelie.info

Е-mail на български: info@v-evangelie.info