ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Ако само четем Божието слово без да бъде то раскрито от Святия Дух, в такъв случай може да говорим много ...