ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Божиите откровения бяха обявени сред Неговия народ

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/1EHsC слушайте проповед

Евалд Франк проповядваше на 16 септември 1973 г

Кратко съдържание:

11 мин – Давид: се разложиха костите ми от стенанието ми цял ден. Понеже денем и нощем ръката Ти тежеше върху мен, жизнените ми сокове се обърнаха на лятна суша (Псалом 32).

12 мин – Римл 8:33-34

33 Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава?

34 Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога и Който ходатайства за нас?

17 мин — Всичките избрани през всички времена са имали достъп до Бога и Неговото откровение.

И идва откровение, което е изявено като светлина на съдийския нагръдник ,за да не остава тъмнина в Божият дом.

Няма полза от това ,че имаш Божието слово за външна употреба и да казваш:  да, тук е написано…

28 Мин. – НО всичко си остава мъртва форма ,ако ние нямаме откровение ,не сме в святая светих, не виждаме Бога, не ядем и пием с Него

-29 мин – всяка жертва ,богослужение може да бъде мътрва форма ,ако не се проповядва откровението на живия Бог в средата на Божият народ. Само така има живот и блаженство ,само тогава може да ядем и да пием.

Ако само четем Божието слово без да бъде то раскрито от Святия Дух, в такъв случай може да говорим много за храна, но хараната я няма.

За избраните има храна на масата само когато Святия Дух раскрива нещата, които са били скрити.

– 35 мин – ние не само четем Св. Писание и имаме милост от Бога да знаем. На Господ му е било угодно чрез пророческо откровение да постави значението на Словото върху светилника За бъде изявено пред народа Му.

– всичко което е свързано с Него и с Църквата му вече върви към завършване.

37 мин – Той ни е приготвил трапеза пред лицето на враговете ни.