ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Братя и сестри, в Матей 13:37-38 пише, че добрият сеяч е нашият Господ Исус Христос, възлюбеният ни Спасител, Той посява ...