ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

https://on.soundcloud.com/hn754 слушайте Проповед на евангелист Евалд Франк от 29 декември 1973 г. на тема: „Пастирите повярваха и видяха Божиите обещания“ ...