ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Вярвам, че в тези последни дни се потвърждава Неговото възкресение. И това, че Исус живее сред Своите хора чрез знаменията ...

Сега стоим пред въпрос: Станала ли е Реформацията в действителност крачка след крачка, или всичко е останало както преди? Всички ...