ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Евалд Франк на живо
Евалд Франк

Последното обръщение на Евалд Франк към Божия народ

На 8 юни 2024 г. по обяд брат Евалд Франк замина от тази земя и вече е при Бога. Последните седмици той боледуваше и много отслабна, но имаше ясен ум и твьрда вяра. В последното си обрьщение до Божия народ той каза, че не е нужно да го чакат, и че Самият Господ ще завьрши дело то си с Неговата Църква.

Кратко съдържание:

След песните

в началото чете се поздравително писмо от брат Франк, който е немощен на легло:

«Възлюбени братя и сестри в целия свят! Аз ви поздравявам в скъпоценното име на Исус Христос!

С голяма благодарност гледам назад на служението си, което Бог благославяше в продължение на 70 години по цялата земя. Това беше планът на Бога за да бъде открит съвета Му по нашето време, и вечно важащата вест за спасение да бъде проповядвана на цялото творение.

И така, сега когато навърших 90 години и тялото ми вече стана немощно, подобно както Павел е написал в Галатяни 4 гл.:

13 Вие знаете как първия път ви проповядвах благовестието вследствие на телесна слабост;

14 и вие не презряхте това, което беше изкушение за вас в плътта ми, и не се погнусихте от него, а ме приехте като Божи ангел, като Христос Иисус.

През последното време аз често казвах, че брат Бранхам е изпълнил служението си, и аз изпълних служението си. Не е нужно някой да чака мен. Самият Господ ще завърши делото си по цялата земя.

Винаги желанието ми беше следното: да свържа вярващите с Бога. Ние не сме последователи на Павел или на Бранхам, но ние следваме Исус Христос, нашия Господ и Изкупител. И както Господ сам завърши делото Си на сътворението, също Той ще завърши и делото Си на изкуплението.

Сега става дума за това, че всички истински вярващи в целия свят да вярват само на това, което казва Писанието. Само така Църквата като общност ще може да дойде към единство в Духа. И всички, които са от Бога, те слушат какво казва Божието слово.

Бъдете благословенни в свято име на Исус във всички народи и езици в целия свят.

Брат Франк».

След това може да чуем проповед на брат Франк от 8 януари 1984 г.

Мощно слово за братолюбие и милосърдие, че трябва да сме внимателни към ближния, нужно е да казваме правилни думи на болния човек.

Проповедта е за всички вярващи в Христос!