ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Непокорството е по-лошо от греха на чародейството“

Проповед на Евалд Франк от 31 август 1983 г., Крефелд, Германия

https://on.soundcloud.com/6zaoaRHTJjh77RY88  слушайте

Кратко съдържание:

 • Чете се от 1 Царе 15 гл.:

22 И Самуил каза: ГОСПОД наслаждава ли се на всеизгарянията и жертвите колкото на послушанието на ГОСПОДНИЯ глас? Ето, послушанието е по-добро от жертвата и покорството – от тлъстината на овни.

23 Защото непокорството е като греха на окултизма и упорството – като безбожие и идолопоклонство. Понеже ти отхвърли ГОСПОДНОТО слово, и Той отхвърли теб като цар.

 • Ние си мислим, че пътя на Господа е много добър, и че всички ще говорят добре за нас. Но Господ каза, че горко ви е.

 • Ние си мислим, че ако сме били Бог ,тогава всичко щеше да направим добре: нямаше да има никакъв дявол, нито грях, нито болести, нито трудности, нито страдания, нито смърт.
 • Ние не се доволстваме с това, че сме спасени, а искаме да бъдат спасени и други хора. Ние не се доволстваме с това, че познаваме Бога, а искаме и другите да Го познават. Ние не се доволстваме с това, че знаем истината, а искаме и други хора да я научат.

 • Чете се от 1 Тимотей 2 гл.:

1 И така, напътствам преди всичко да се отправят молби, молитви, искания, благодарения за всички хора,

2 за царе и за всички, които са на власт, за да водим тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.

3 Защото това е добро и угодно пред Бога, нашия Спасител,

4 който иска да се спасят всичките хора и да дойдат до познаването на истината.

 • Господин Бегинг е единствен премиер-министър на Израел, който каза: „Никога няма да си подам ръката на германец“.

 • Евреин е простил на нацистите, и след това вече има любов към всеки германец.
 • Бог е избрал Израел – това трябва да почитаме.

 • Изглежда така, че има противоречие в 1 Царе 15 гл.: Първо се казва, че Бог не се разкайва, а после написано, че Бог се разкайва относно това, че е поставил Саул за цар. Но не е било волята на Бога за да им постави цар, Бог просто се е съгласил с искането на хората. Това е било допустима воля. Няма да има пълно благословение до края в допустимата воля.

Но Самуил каза на Саул: Няма да се върна с теб, защото ти отхвърли ГОСПОДНОТО слово и ГОСПОД отхвърли теб като цар на Израил (1 Царе 15).

 • Трябва да вземем поучение от това.

 • Своеволието противоборства на Божията воля.

 • Лука 7 гл.:

29 И когато чуха това, целият народ и дори бирниците, признаха Божията правда, като се кръстиха с Йоановото кръщение.

30 А фарисеите и законниците отхвърлиха Божията воля за себе си, тъй като не се бяха кръстили от него.

 • /Призив за покаяние/