ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Заветът на Бога с нас!“ (1 част)

https://on.soundcloud.com/8NdAu слушайте

Проповед на Евалд Франк от 5 март 1983 г., град Крефелд, Германия

Кратко съдържание:

  • Чете се от Псал. 144:

9 Боже, ще Ти пея нова песен, с десетострунна арфа ще Ти пея псалми –

10 на Теб, който даваш спасение на царе, който избавяш слугата Си Давид от гибелния меч.

Това е мечът, употребяван за убиване от духовните потомци на Каин.

• Чете се от Исая 51:

22 Така казва твоят Господ, ГОСПОД, твоят Бог, който защитава делото на народа Си: Ето, взех от ръката ти чашата на опиването, чашата, блюдото на яростта Си – няма да я пиеш повече.

23 А ще я сложа в ръката на мъчителите ти, които казаха на душата ти: Падни по лице, за да минем отгоре! И ти си сложила гърба си като земя и като улица за онези, които минават.

• във встъпителната реч:

„… преди Мен не е имало Бог и след Мене няма да има“ (Исая 43:10)

«Ето, Слугата Ми ще благоуспее, ще се извиси и издигне, и възвеличи твърде много»(Исая 52:13).

Това е преди написаното за страданието и смъртта на нашия Господ.

• Ако кажем, че Бог е сключил завет с нас, то делото не е само на думи. Божиите думи и дела винаги съответстват.

• Апостолите не са били предназначени да раздават имущества.

• юбилейната година се случва веднъж в живота на човека.

• Беше хитростта на врага, когато от Божиите деца се отне Стария завет.

• В Деянията пише за вярващите, които четяха и изследваха Писанията всеки ден дали това е така. Нямаха ли те Евангелието на Матей, Лука? Нямаха ли те посланията към коринтяни, ефесяни и т.н.? Откъде са го прочитали?

• Да речем, че дължите на някого нещо. И някой е изплати дълга ви. Тогава колко време ще го изплащате, след като той вече е погасен?

• Чете се от Евр. 10:

26 Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме приели познаването на истината, не остава вече никаква жертва за грехове,

27 а едно страшно очакване на съда и на едно огнено негодувание, което ще изпояде противниците.

• Какво е самоволното съгрешаване?

Това са онези, които са били спасени, но вътрешно се противят на Бог и Неговото слово.

• Има малки неща, на които държим, те водят до вътрешна съпротива.

• Вавилонското наметало се простира по цялата земя, и под него може да скрие много неща

• Ще пиша за освещението във Вестника на мисията. И Господ ми даде една глава от Стария завет, с която да започна.

• В момента, в който се появила вътрешна съпротива, духовният ни път се парализира.

• Исая 55:3

• в самия край ще има стадо, което няма да има вътрешно съпротивление.

• Срещнах човек в Корея, който се представи като критик, че имал поръчение да критикува всички църкви.

• „избират това, в което благоволя, и здраво държат завета Ми Ис. 56:4-5

• Бог е Бог на завета – и в Стария, и в Новия завет.