ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Истинските молитви!“ (част 1)

https://on.soundcloud.com/kCjvo слушайте

Проповед на Евалд Франк от 13 ноември 1982 г., Крефелд, Германия.

Кратко съдържание:

 • Чете се от Псал. 105:

1Славете ГОСПОДА, призовавайте Името Му, известявайте сред народите делата Му!

2 Пейте Му, пейте Му псалми, говорете за всичките Му чудни дела!

3 Хвалете се с Неговото свято Име, нека се весели сърцето на онези, които търсят ГОСПОДА!

4 Стремете се към ГОСПОДА и Неговата сила, търсете лицето Му винаги!

5 Помнете чудните Му дела, които е извършил, знаменията Му и присъдите на устата Му,

6 ти, потомство на слугата Му Авраам, вие, синове на Яков, Негови избрани!

7 Той е ГОСПОД, нашият Бог, присъдите Му са по цялата земя.

8 Той помни вечно завета Си, словото, което е заповядал за хиляда поколения,

9 завета, който е сключил с Авраам, и клетвата Си към Исаак,

10 завета, който е поставил на Яков за наредба, на Израил – за вечен завет,

11 като каза: На теб ще дам ханаанската земя като дял на наследството ви.

12 Когато бяха малобройни, само малко и странници в нея,

13 когато се скитаха от народ в народ, от царство – в друг народ,

14 Той не остави никого да ги угнетява и съди царе заради тях.

15 И каза: Не докосвайте Моите помазани и не правете нищо лошо на Моите пророци!

 • Трябва да кажем на другите хора за това, което Господ е направил за нас.

 • За мнозина служението на брат Бранхам беше благословия. И само това. Но за кого то стана истинска Божествена постоянна помощ, за да може да видят Божия глас в това служение? Кой разбра, че не става дума само за кратко благословение, а за призив, подготовка и завършване на Църквата на Господ?

 • Божият народ има право да чуе онова, което Бог иска да каже.

 • всеки може да говори за Бога. Но може ли Бог да говори чрез всички тях?

 • Йоил 1 глава:

2 Слушайте това, старейшини, и дайте ухо, всички жители на земята! Ставало ли е такова нещо във вашите дни или в дните на бащите ви?

3 Разкажете това на синовете си, а синовете ви – на своите синове, а техните синове – на друго поколение.

13 Опашете се и оплаквайте, свещеници, ридайте, служители на олтара! Елате, нощувайте във вретище, служители на моя Бог, защото хлебният принос и възлиянията са задържани от дома на вашия Бог.

14 Осветете пост, прогласете тържествено събрание, съберете старейшините, всичките жители на страната в дома на ГОСПОДА, нашия Бог, и викайте към ГОСПОДА!

 • Йоил 2 гл.:

25 И ще ви отплатя за годините, които изпояде скакалецът, изедникът и унищожителят, и лапачът, голямата Ми войска, която изпратих сред вас.

26 И ще ядете изобилно и ще се наситите, и ще хвалите Името на ГОСПОДА, своя Бог, който извърши с вас чудни неща. И народът Ми няма да се посрами до века.

27 И ще познаете, че Аз съм сред Израил и че Аз съм ГОСПОД, вашият Бог, и няма друг. И народът Ми няма да се посрами до века.

 • Вчера ми се обади една дама от католическата църква. Сега тя посещава петдесятна църква. Някой там й дал проповедите на брат Бранхам. И тя стигнала до разбиране, че Петдесятната църква се връща в Рим. Но тя не желае да върви в Рим.

 • Спомнете си проповедта на брат Бранхам, „Бог се скрива и разкрива в простотата“. Това, което е високо на този свят, е нищо пред Бога.

 • Чете се от Деяния 9 глава:

10 А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му каза във видение: Анание! А той каза: Ето ме, Господи.

11 И Господ му каза: Стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един от Тарс на име Савел; защото, ето, той се моли…

 • Той се молеше и тази молитва накара Бог да действа.

 • Когато се молим, Бог отваря врати, за да ни се разкрие.

 • Господната реч трябва да ни води към молитва.

 • И отговорът на Господ идва не чрез думи, а дела.

 • Редът е следният: Господ му говори, след това той започва да се моли и при него се изпраща Господен служител, който идва; и делото е извършено.

 • Бог говори веднъж. И след това в отговор дава преживяване.

 • Чете се от Данаил 10:

11 И ми каза: Данииле, мъжо възлюбени, разбери думите, които ти говоря, и се изправи на мястото си, защото сега съм изпратен при теб. И когато изговори към мен това слово, аз се изправих разтреперен.

12 И ми каза: Не бой се, Данииле; защото от първия ден, откогато ти насочи сърцето си да търсиш разбиране и да се смириш пред своя Бог, думите ти бяха чути и аз дойдох заради думите ти.

 • Първо Данаил насочил сърцето си да постигне разбиране.

 • Бог произвежда в нас желание, молитва и стремеж.

 • Бог се противи на горделивите, но дава благодат на смирените.

 • Бог никога не би дал на хората или животните чувството на жажда, ако първо не беше създал водата, с която да утоли жаждата им.