ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Евалд Франк на живо
Евалд Франк

Брат Евалд Франк беше на живо на 7 януари 2024 г.

https://on.soundcloud.com/qhSLm  слушать

Това е първата му проповед в новата година.

Кратко съдържание:

 • Трябва да разпознаем Господния път с Църквата.
 • Който потвърждава словото на слугата Си и изпълнява думите на пратениците Си… (Исая 44:26)
 • Защото не пропуснах да ви изявя цялата Божия воля” Деян. 20:27
 • …като ни е открил тайната на волята Си според благоволението, което е положил в Себе Си…“ Ефес. 1:9
 • Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата Си милост ни новороди чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите за жива надежда, за наследство нетленно, неосквернено и неувяхващо, запазено на небесата за вас (1 Петр. 1 гл.)
 • И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение“ Римл. 12:1
 • Ефесяни 4:22-24
 • Младежта не трябва да ходи в светски кръгове или общества…
 • Чете се от Галатяни 5 гл. за делата на плътта и плодовете на духа.
 • В петдесятните събрания мнозина имат Духа, но нямат плод.
 • Ако Духът на Този, Който възкреси Исус от мъртвите, живее във вас, Този, Който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който живее във вас“ Римл. 8:11
 • ще се появи разликата между онези, които вярват в Бог и Му служат, и онези, които само казват, че вярват и Му служат.