ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

„Всяко обещание Бог изпълнява“

https://on.soundcloud.com/NPpak  слушайте

Проповед на евангелист Евалд Франк от 19 мая 1982 г. на тема: „Всяко обещание Бог изпълнява“

Кратко съдържание:
• Пс. 68:
11 Господ издава дума за победа;
известителките за нея са голямо множество.
17 Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди;
Господ е сред тях в светилището, както беше в Синай.
18 Възлязъл си нависоко; пленил си пленници;
взел си в дар хора, даже и непокорните,
за да обитаваш като Господ Йехова.
19 Благословен да е Господ,
Който всеки ден носи бремето ни,
Бог, Който е наш спасител. (Села.)
20 Бог е за нас Бог избавител
и на Господа Йехова принадлежи отърваването от смъртта.

• Ефес 4:
8 Затова казва: „Като се изкачи на високо, плени плен и даде дарове на хората.“
9 А това „изкачи“ какво друго значи, освен че (първо) слезе в по-долните части на земята?
10 Този, който слезе, е Същият, който и възлезе над всички небеса, за да изпълни всичко.
• На края Бог ще излее на Църквата мощно Духа си, и това ще премине в грабването.
• Врагът все още има достъп до нас и може да ни обвинява.
• В Откр. 12:10 е написано, че дявола е клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.
• Нашият Господ се изкачи над тази духовна сфера.
• Господ е над всичко и е Му дадена всяка власт, а ние често имаме малка вяра в Него
• Той не само е дал съвет, но Той самият е Съветник; Той не само е дал живот, но Той е животът.
• Пс.68:
24 Видя се шествието Ти, Боже,
шествието на моя Бог, на моя Цар, към светилището.
25 Напред вървяха певците,
след тях свирещите с инструменти
сред девици, биещи тъпанчета.
26 В събранията благославяйте Бога;
благославяйте Господа, вие, които сте от Израелевия източник.
27 Там беше малкият Вениамин, началникът им,
Юдовите първенци и дружината им,
Завулоновите първенци и Нефталимовите първенци.
28 Бог твой ти е отредил сила;
укрепи, Боже, това, което си извършил за нас.

• Бог всичко ни е дал, но още не сме в онази сила, в която бяха вярващите в началото.
• Пс 69:
6 Господи Йехова на Силите, да не се посрамят покрай мен онези, които Те чакат;
Боже Израелев, да не се опозорят покрай мен онези, които Те търсят.