ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Видеобръщение на евангелист Евалд Франк от 3 декември 2023

Евалд Франк на живо

след песните и поздравите

започва на 7 мин. :

проповед на Уилям Бранхам „Исус Христос е същият вчера, днес и до века“, която беше проповядана на 4 юни 1963 г. в гр. Туксон, САЩ. Може да се чуе как действа дарбата разпознаване, когато се моли за болните.