ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Обещанията за спасение“,

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/hbrir слушайте

Проповед на евангелист Евалд Франк от 7 февруари 1982 г.

Кратко съдържание:

• В Стария Завет са били дадени обещания за спасението на Израелския народ, и за спасението на народите чрез вяра в Исус Христос.
• Ние, които сме приели тези обещания, не позволяваме някой да открадне.
• Господ каза на брат Бранхам: „Както ти си спазил обещанието, така и Аз ще изпълня обещанието си – няма да те оставя“
• За Газа и Голан пише няколко пъти в Библията , те принадлежат към обетованата земя, която Господ даде на Израел.
• Териториите, които завзема Израел чрез военни действия, няма да ги отдаде обратно.
• Ние като Църква на Господ трябва да разберем ,че Господ възстанови нещата едно след друго, не трябва да отдаваме нито една малка част от откритото Слово сега.
• Който в себе си има готовност да прощава ,той само това го прави – прощава.
• Не искам твърдо да се държа за неща, които направи врагът, но за нещата, които направи ГОСПОД!
• Се яви Божията благодат, която носи спасение за всичките хора (Тит 2:11)
• Ис 35:   3 Укрепете немощните ръце и утвърдете отслабналите колена.
4 Кажете на онези, които са с уплашено сърце: Укрепете се! Не бойте се! Ето, вашият Бог идва с отмъщение, с Божия отплата; Той ще дойде и ще ви спаси!
5 Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат,
6 тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее радостно, защото в пустинята ще избликнат води и в степта – потоци.
7 И миражът ще стане на езеро и жадната земя – на водни извори. В жилището на чакалите, където лежаха, ще има зеленина с тръстика и рогоз.
8 И там ще има улица и път и той ще се нарече път на светостта. Нечистият няма да мине по него, а ще бъде само за тях. Който върви по пътя, дори и глупавите, няма да се заблуждават.
• Завесата на храма не се раздра когато Господ изцеляваше болните, или когато нахрани хиляди хора. Но когато Исус умря на кръста, именно тогава завесата се раздра от горе до долу.