ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Брат Евалд Франк беше на живо 29 октомври 2023 г.

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/iZ5oB слушайте

Кратко съдържание:

– чете се Софония 2:4 Защото Газа ще бъде оставена и Аскалон – запустен, ще изгонят Азот по пладне и Акарон ще бъде изкоренен.

– чете се Иез 11:17:  Затова кажи: Така казва Господ БОГ: И ще ви събера от народите, и ще ви прибера от страните, където сте разпръснати, и ще ви дам израилевата земя.

– това е огромна болка че дават милиарди за да купи Палестина оръжие за да напада отново Израел

-скоро Бог ще се погрижи за да стане отново Израел благословение за всички анроди.

20 -чете се от Тит 2:

1 Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци,

12 и ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят…

-Божията благодат се яви за всички, но не всички я приемат

– чете се от Ефесяни 4:

22 че, що се отнася до предишното ви поведение, вие сте съблекли стария човек, който тлее в измамните страсти,

23 и бивате обновявани в духа на своя ум,

24 и сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост.

– чете се от Тит 2:

13 като очакваме блажената надежда и явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител Иисус Христос

-Възлюбени братя и сестри, Изкупителят дойде при нас за да отидем ние при Него.

– Чете се от Йоан 14:12:

Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.

– Йоан 5:19 Затова Иисус им каза: Истина, истина ви казвам: Синът не може да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; защото това, което Той върши, същото върши и Синът.

– Това не е Уилям Бранхам изцелявал болните, въкресявал мъртвите, но това го е правил Господ Исус.

35:25 – откъс от проповедта на Уилям Бранхам от 26.03.1958 г. „Обединени под една глава“, гр. Мидълтаун, Охайо, САЩ.