ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

„Никой не е говорил така, както Този Човек“ Йоан 7:46

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/S478z слушайте проповед

Проповед на Евалд Франк от 8 август 1981 г.

Кратко съдържание:
3:00 – чете се от Битие 5 гл. за Ное
В една из последните си проповеди брат Бранхам пееше за белият гълъб.
6 мин.: Всеки човек прави доста грешки в живота си, и Ное е бил един обикновен човек и един път се е напил…
7:10 – Когато Бог е дал своя коментар за Давид, Мойсей и всички Божии мъже…
8 мин.: чете се от Йоан 7гл.:
47 Тогава служителите дойдоха при главните свещеници и фарисеите; и те им казаха: Защо не Го доведохте?
46 Служителите отговориха: Никой не е говорил така, както Този Човек.
12 мин.: те знаеха че Месията ще се роди в Витлеем, но Исус дойде от Галилея
13 мин.: Имало разлика помежду мястото на раждането Му, мястото къде ще започне служението Му, мястото на Неговата смърт. Но те не разбраха това.
15 мин.: чете се от Йоан 7 гл.:
47 А фарисеите им отговориха: И вие ли сте заблудени?
48 Повярвал ли е в Него някой от първенците или от фарисеите?
49 Но това простолюдие, което не знае закона, е проклето.
50 Никодим, който беше един от тях, същият, който по-рано беше ходил при Исус през нощта, им каза:
51 Нашият закон осъжда ли човек, преди да го изслуша и да разбере какво върши?
52 Те му отговориха: Да не си и ти от Галилея? Изследвай писаното и виж, че от Галилея пророк не се издига.
16 мин.: Исус винаги имал правилни думи в точното време …
18:47: – Човек, който в нашето време е слушал и разбрал речта на Господа, той ще изповяда: „Никога Господ не е говорил така, както по наше време“
19 мин.: На когото речта на Господа е скъпоценна и има стойност, може и той да каже: “Никога не е говорил никой, като този Човек“
21 мин.: Бог може да говори всякакъв език, Той говори на човека на негов език за да разбере.
21:30 – Господ говореше с обикновени думи за да разбере обикновеният народ.
22:06 – Учените тогава говориха на своят език, а Господ говореше на своя език… думите Му бяха в простота. Бог разкрива Себе си в простота, Той действа в простота.
23 мин.: думите на великите хора нямаха сила, а думите на Исус бяха с голяма сила и власт… Тази разлика видяха хора, които Му повярваха.
24 мин.: чете се от Йоан 8 гл.:
Тогава Иисус пак им говори, като казваше: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, а ще има светлината на живота.
13 Затова фарисеите Му казаха: Ти Сам свидетелстваш за Себе Си, Твоето свидетелство не е истинно!
14 Иисус в отговор им каза: Ако и да свидетелствам за Себе Си, свидетелството Ми е истинно, защото зная откъде съм дошъл и накъде отивам; а вие не знаете откъде идвам или накъде отивам.
15 Вие съдите по плът; Аз не съдя никого.
16 И дори и да съдя, Моят съд е истинен, защото не съм сам, а Аз и Отец, който Ме е пратил.
17 А и във вашия закон е писано, че свидетелството на двама човека е истинно. 18 Аз съм, който свидетелствам за Себе Си, и Отец, който Ме е пратил, свидетелства за Мен.
19 Тогава Му казаха: Къде е Твоят Отец? Иисус отговори: Не познавате нито Мен, нито Моя Отец; ако познавахте Мен, щяхте да познавате и Моя Отец.
25:38 – Това има връзка с други думи: „освен Отец, никой не познава Сина“ и „Който е видял Мене, видял е Отца“.
26:03 – всичко е откровение чрез Божия Дух.
27:47- на Своите ученици Той каза, че им дадено да знаят тайните на Божието царство.
28:08 – Ключът към тайните не е в твоята ръка или моята, но е в ръката на Онзи, Който е скрил тези тайни.
29:05 – чете се от Йоан 8 гл.:
23 И им каза: Вие сте от долното; Аз съм от горното. Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят.
24 По тази причина ви казах, че ще умрете в греховете си, защото, ако не повярвате, че съм Аз, ще умрете в греховете си.
30:26.: Брат Бранхам казваше често, че вярата идва от Бога, а неверието идва от страната на дявола.
31:50 – същата вода, която станала смърт за безбожните и те потънаха в нея, беше спасение за Ное. Не друга вода, но същата.
34:18 – колко много свидетелства ние ще чуем в Божията слава от всички, които са чули как Бог им говори. Но няма по-голямо свидетелство от свидетелството в нашето време. Бог направи обобщение на всичко, което е било в дните на Ное, в дните на Мойсей, в дните на всички пророци, каквото е било казано в Стария Завет, в Новия Завет – на всичко това Бог направи обобщение по нашето време. 36:31 – в Псалмите са описани ситуации от живота на всеки човек…
37:02 – благодарение на Господа Той винаги дава думи на утешение, думи за изграждане, думи за сила
38:09 – обща молитва