ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Тема: „Изследване на божествените и земните сънища!“

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/NXkqi слушайте аудио проповед

Проповед на Евалд Франк от 21 декември 1975 г.

Кратко съдържание:

2 Кор. 3 гл.

1Пак ли започваме да се препоръчваме? Или имаме нужда, както някои, от препоръчителни писма до вас или от вас?

2 Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, което узнават и прочитат всички човеци;

3 и става явно, че сте Христово писмо…

6 Който ни и направи способни като служители на един нов завет – не на буквата, а на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява.

13 мин. – Когато вие сте убедени и усещате ,че Бог ви е проговорил чрез сън и в това има Божие благословение за църквата ,или има указания за други – запишете сънят си и го донесете тук. Ние със страахопочитание ще го прочетем, ще се молим Бог да ни даде правилното разбиране за какво се говори.

17 мин.- Божията сила е изявена в това, че ние можем да служим на другите и можем да бъдем за благословение за тях.

24 мин. – Мисля, че не е винаги осъзнаваме какво говорим и какво правим .и така огорчаваме Святия Дух. А след това се чудим защо нещо не върви напред.

25 мин. – На Авраам не бу е било нужно да се моли за благословение. Той чул словото на Бога с обещание, повярвал Му, и Бог казал, че ще го благослови.

-ако първият завет имаше слава ,която преминаваше, то колко повече вторият завет ще изяви славата на Бога, и тя няма да премине. Тя ще остане.

49 мин. – Бог показа тук две дъги ,които бяха опънати по диагонал над помещението. И след това дъгите образуваха кръст. И беше казано: Аз тук събрах цялата пълнота на завета Ми“