ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

„Ако някой е в Христос, той е ново създание…!“ (2 Кор. 5:17)

да може да кажат за нас: "това са благословените на Господа. Това се вижда в тях. Наоколо тях има атмосфера, в която се чувстваш добре. Божият Дух ги заобикаля и те са в Христос. Той е в тях и те са в Него".
да може да кажат за нас: "това са благословените на Господа. Това се вижда в тях. Наоколо тях има атмосфера, в която се чувстваш добре. Божият Дух ги заобикаля и те са в Христос. Той е в тях и те са в Него".

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/oBSSY слушайте аудио проповед

Проповед на Евалд Франк от 30 април 1975 г.

Кратко съдържание:

пророчество от Бога, било дадено в църквата там: „Моят народ, вие чухте Моето слово ,вие приехте Моята истина. Това е славна истина. Горко е на този, който подминава Моето слово с равнодушие. Моят народ ,не се противете на Моят Дух ,тъй като ще дойде време, когато ще имате нужда от любовта Ми, затова се пригответе ,тъй като ще мине буря. В действителност това не е висока школа или човешка мъдрост, това не е интелект, но това е Моята сила ,с която трябва да вървите напред и в която вие ще устоите“.

5 мин. – Има неща, за които може да се говори с хората , а има неща, за които може да се говори само с Бог. Но блажен е онзи, който ще се научи за всичко да говори с Бога.

6 мин. – В нашето радиопредаване хората преживяваха изцеления. Те са докосват директно до Небесата, те слушат и забелязват, че сега се говори към тях, че Бог има предвид точно тях. И тогава всичко се случва.

15 мин. – обявеното тук е директо свързано с чутото слово на истината, с приетото слово и с дрехата, която трябва да облечем …

28 мин. – Бог е знаел всичко. Неговото слово не е привързано към определено време, но Божието слово е подходящо за вярващите през всички времена. Също е подходящо и за невярващите през всички времена.

31 мин. – брата отговаря на въпроси –

1 въпрос: Какво означава да бъдем в Христос?

37 мин – да може да кажат за нас: „това са благословенните на Господа. Това се вижда в тях. Наоколо тях има атмосфера, в която се чувстваш добре. Божият Дух ги заобикаля и те са в Христос. Той е в тях и те са в Него“.

49 мин. – Ти нас ни удостои с Твоето присътствие.