ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Свободна народна мисия , Крефелд

Евангелист Евалд Франк беше на живо 6 август 2023

Във всеки период Църквата имаше своето „днес“; във всичките съживления имало своето „днес“. След едното„днес“ идвало другото „днес“. Това ,което Бог направи в миналите съживления беше приготвяне на новото „днес“.
Във всеки период Църквата имаше своето „днес“; във всичките съживления имало своето „днес“. След едното„днес“ идвало другото „днес“. Това ,което Бог направи в миналите съживления беше приготвяне на новото „днес“.

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/4D6NH слушайте аудио проповед

Много актуално слово се проповядва.

Кратко съдържание:
чете се от Евреи 3 гл.:
7 Затова, както казва Святият Дух:
„Днес, ако чуете гласа Му,
8 не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението,
както в деня на изкушението в пустинята,
15 докато се казва:
„Днес, ако чуете гласа Му,
не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението.“

Имаме сега новото „днес“.

Във всеки период Църквата имаше своето „днес“.

25 мин. – във всичките съживления имало своето „днес“. След едното„днес“ идвало другото „днес“.
27:25 мин. – Това ,което Бог направи в миналите съживления – това беше приготвяне на новото „днес“.
31:02 мин. – Евр. 3:7
„Днес, ако чуете гласа Му….“  Не вчера, а днес!
37:54 мин. – който си избира да пребъдва в неверие без да приеме обещаното от Бога, той просто не вярва.
38 мин. – 1 Царе 15 гл.
„Защото непокорството е като греха на магьосничеството, а упорството – като нечестието и идолопоклонството“.

46 мин. -за послушанието на Изкупителя