ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!
Свободна народна мисия , Крефелд

Видеообръщение на евангелист Евалд Франк от 6 август 2023

Автор: Eвалд Франк

Евалд Франк от 6 август 2023

Кратко съдържание:
чете се от Евреи 3 гл.:
7 Затова, както казва Святият Дух:
„Днес, ако чуете гласа Му,
8 не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението,
както в деня на изкушението в пустинята,
15 докато се казва:
„Днес, ако чуете гласа Му,
не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението.“

Имаме сега новото „днес“.

Във всеки период Църквата имаше своето „днес“.

25 мин. – във всичките съживления имало своето „днес“. След едното„днес“ идвало другото „днес“.
27:25  – Това ,което Бог направи в миналите съживления – това беше приготвяне на новото „днес“.
31:02. – Евр. 3:7
„Днес, ако чуете гласа Му….“  Не вчера, а днес!
37:54  – който си избира да пребъдва в неверие без да приеме обещаното от Бога, той просто не вярва.
38 мин. – 1 Царе 15 гл.
„Защото непокорството е като греха на магьосничеството, а упорството – като нечестието и идолопоклонството“.

46 мин. -за послушанието на Изкупителя