ДОБРЕ ДОШЛИ! Познайте повече за Бог!

Внимавайте да не отхвърлите Този, който говори

Автор: Eвалд Франк

https://on.soundcloud.com/wLR5D слушайте аудиопроповед

 

Проповед на Евалд Франк от 30 август 1981 г., Цюрих

Кратко съдържание:

01:11 – Мнозина са тези, които вярват в Бога ,но малко са хора, които вярват на това, което говори Бог.

– Кой може да обясни как става спасението на душата, изцеление на тялото, освобождение на духа…

– 2 Солунци 4 гл., че плътските ни тела ще бъдат променени в един миг.

– чете се от Агей 1:

12Тогава Зоровавел, Салатииловият син, и първосвещеникът Исус, Йоседековият син, и целият оцелял народ послуша гласа на Господа, своя Бог, и думите на пророк Агей, както го беше изпратил Господ, техният Бог; и народът се уплаши от Господа.

13 Господният пратеник Агей говори на народа с думите на Господното послание: Аз съм с вас, казва Господ.

Исая 14:3 и Малахия 3:1 се говорили за Йоан Крестител, обаче никъде не е казано че той ще кръщава с вода.

– сега сме на път да се върнем к първоначалнто състояние, което е било в първата църква

19:17 — мнозина говорят в нашите дни…, но кой е пратеникът на Господа?

25:13 — да спомним каква е била Църквата в началото си… как Бог заел жилището си в първите християни

28:06 – има само едно направление … води към Голготата.

37 мин. — Господ , Който откри всичко на Йоан на острова Патмос, същият Господ откри и на брат Бранхам.

42 мин.— Това, което Бог говори е свързано с Неговите дела. И също делата му са във връзка с Неговото Слово. Бог не действа без да го е казал. И Бог не говори празни думи без да ги изпълни.

43:00 – «Внимавайте да не отхвърлите Този, който говори»

48 мин. — Два обединения ще има на земята — едното ще бъде по човешки начин, и второто — събрани хора от Христос в духовно единство.

– 1 Коринтяни 1: 19, 21

„Понеже е писано:
„Ще унищожа мъдростта на мъдрите…Защото, понеже в Божията премъдрост светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез безумството на проповедта да спаси верващите»

Бог прави крачката, и след това прави отново крачка.

49 мин – Бог ще даде възмещение на Христовата Църква

– За какво беше пратен Уилям Бранхам?

– Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите…

58:37 — Тогава Божият народ са излезли от Вавилонския плен и те са върнали назад в святата земя, в земята на бащите им, и мало пророческо послание към тях работиха в Божият дом.

1:07 — водното кръщение в кое име да бъде?

1:09 Който ще погледне с вяра на Христос на кръста, ще бъде спасен.

1:12 Бог даде много силно потвърждение на служението на брат Бранхам с чудеса и свидетелства

1:13:17 — силна молитва